Výzvy z OP Zaměstnanost plus nabízejí až 1,3 miliardy korun pro venkovská komunitní centra a na sociální práci

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo další dvě výzvy v Operačním programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Více než 1 miliarda korun je určena na komunitně vedený místní rozvoj, 300 milionů korun poputuje na podporu sociální práce. Peníze lze využít například na příměstské tábory, komunitní dílny či zahrady, na vytváření pracovních míst pro zdravotně nebo sociálně znevýhodněné, na podporu domácí péče o nemocné nebo seniory. 

Výzva zaměřená na komunitně vedený místní rozvoje je určena Místním akčním skupinám (MAS). „Výzva pokrývá různorodé možnosti využití od sdílené a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče, přes začleňování lidí s hendikepem do společnosti nebo na trh práce, až po pomoc ohroženým rodinám,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Více než 1 mld. Kč poslouží na projekty pro sociálně slabší a znevýhodněné lidi ve venkovských komunitách. Výzva byla vyhlášena 1. 7. 2022 a žádosti o podporu bude možné podávat od 27. 7. 2022 do 15. 12. 2022.

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v OPZ+ navazuje na úspěšné projekty v programovém období 2014–2020. Jedním z příkladů, kde se peníze podařilo úspěšně využít, je komunitní centrum Svět dobrých lidí v Dobříši na území MAS Brdy-Vltava. Získané finance přispěly hned k několika aktivitám:­ ke zřízení lokální potravinové banky, k doučování dětí ze znevýhodněných rodin, arteterapii pro lidi se zdravotním postižením nebo k výuce českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny. Další příklady dobré praxe najdete na webu Dobrá praxe MAS - www.esfcr.cz.

V úterý 19. 7. 2022 byla vyhlášena další z výzev v rámci OPZ+, tentokrát zaměřená na podporu sociální práce. Obce, kraje a dobrovolné svazky obcí mohou žádat o dotaci v celkové výši 300 milionů korun, a to až do 21. 4. 2023. Hlavním cílem výzvy je personální posílení výkonu sociální práce v obcích a krajích. Důraz je kladen na zvýšení profesionálního výkonu sociální práce. Kromě toho bude možné použít finance také na vzdělávání sociálních pracovníků.*

Aktuální informace o těchto a dalších výzvách OPZ+ jsou dostupné na stránkách https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus.

/zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down