Vzdělaných zastupitelů přibývá

Tříletý projekt Svazu měst a obcí ČR »Vzdělaný zastupitel« nabízí ucelený program, který pomůže zvýšit kvalitu rozhodování na úrovni měst a obcí. Vyvrcholí v srpnu 2013.

Jádrem projektu Vzdělaný zastupitel jsou prezenční semináře pořádané přímo v obci či městě a tzv. na míru. Prošlo jimi už přes 2000 zastupitelů, což potvrzuje trend být informován a vzdělávat se.

NA SEMINÁŘÍCH NIKDO NEUSNE

Seminář má dvě části. První se věnuje zastupiteli a jeho hlavním rolím, systému veřejné správy, komunikaci s veřejností apod. Druhá část semináře poskytuje prostor volitelným tématům, jako je např. řízení obce, financí nebo správa majetku. Během dvou bloků je celé zastupitelstvo proškoleno ve městě či obci a v termínu, jenž si určí.

Semináře nabízejí otevřený prostor pro společné setkání a dávají všem zastupitelům možnost zapojit se a diskutovat věcná témata, která jsou pro obec nebo skupinu obcí zajímavá a potřebná. Lektor je připraven poupravit obsah semináře na místě podle potřeb a zájmu posluchačů.

Uvolněné pracovní prostředí na semináři potvrdil i starosta obce Vendryně Rudolf Bilko. »Je to odlišná situace, než na oficiálním zasedání zastupitelstva obce, kde každý nedokáže bez zábran hovořit a sdělovat své názory.« Starostka obce Smečno Pavla Štrobachová ocenila formu a individuální přístup lektorů. »Na semináři si všichni doplnili teoretické podklady, z nichž zastupitel čerpá. Probíraly se modelové i konkrétní situace obce. Sdělení byla jasná a přehledná, lektorka poukazovala nejen na právní normy, ale uváděla též příklady z praxe. Zapojeni byli všichni účastníci, takže to bylo zábavné.«

Projekt Vzdělaný zastupitel nabízí kromě prezenčních seminářů také e-learningový kurz, po jehož absolvování zastupitelé získají hlubší informace o právní úpravě zákona o obcích z pohledu práv a povinností při výkonu své funkce. S projektem je také spojena možnost využít bezplatné právní telefonické či e-mailové poradny.

POKRAČOVÁNÍ V DOHLEDU?

Projekt spolufinancovaný z ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost vyvrcholí v srpnu 2013. Ing. Olga Kučerová, koordinátorka projektu ze Svazu měst a obcí ČR, upřesnila: »Dotazy do právní poradny lze pokládat až do konce srpna 2013. Totéž platí pro zapojení se do e-learningového vzdělávání. Avšak odlišná situace je u prezenčních seminářů, kde je omezená kapacita. Aktuálně zbývá proškolit asi tři sta zastupitelů.«

A co bude dál? »Vzhledem k tomu, že se nabízené služby osvědčily, je prioritou Svazu nabízet tyto služby i po ukončení projektu. V současnosti debatujeme o udržitelnosti projektových aktivit a modelech jejich financování. Uvažuje se dokonce o dalším rozšíření služeb. Všechny úvahy jsou však závislé na zdroji financování,« dodala Olga Kučerová.

JANA BORECKÁ

LUCIE PANCOVÁ

konzultantky M.C.TRITON

Projekt Vzdělaný zastupitel

Projekt Svazu měst a obcí ČR »Vzdělaný zastupitel« (2010-2013) nabízí zastupitelstvům municipalit semináře na míru, e-learningový kurz a telefonickou či e-mailovou právní poradnu. Semináře organizačně zajišťuje společnost M.C.TRITON, e-learning a právní poradenství Společnost pro rozvoj veřejné správy. Více na: www.vzdelanyzastupitel.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *