Vzdělávací videospoty o kyberbezpečnosti pomohou s potřebnou osvětou

Prevence v kyber! je společný projekt Ministerstva vnitra a Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci něj vznikly čtyři vzdělávací videospoty. Soustřeďují se na kyberkriminalitu, její prevenci, rizikové online hraní a digitální wellbeing. Poslední termín znamená schopnost pečovat o osobní zdraví, bezpečnost, vztahy a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem v digitálním prostředí.

Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování v online prostředí s názvem Prevence v kyber! připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Aktuálně vznikla čtyři vzdělávací videa. Ta jsou určena primárně odborné veřejnosti, například policejním preventistům, pedagogům či lektorům neziskových organizací.

„Kybernetická kriminalita se v posledních dvou letech velmi zvýšila a prevence je jednou z cest, jak tomuto nárůstu účinně čelit. Školicí videa o kyberbezpečnosti pomohou lektorům, pedagogům, preventistům a dalším s osvětou a vzděláváním dětí, mladistvých, ale i dospělých,“ uvedl ředitel odboru prevence kriminality Michal Barbořík. Videa zachycují vzdělávací obsah kreslený virtuální rukou. Jde o velmi oblíbený formát vzdělávacích videí, který je využívaný jak v České republice, tak i zahraničí.

První video se zaměřuje na kyberkriminalitu jako komplexní problém. Popisuje základní typy kybernetické kriminality, zobrazuje, jak se v posledních letech kyberkriminalita vyvíjí a jak se běžná kriminalita přesouvá do online světa. Další animace se zabývá efektivními způsoby prevence rizikového chování, poukazuje na to, že je důležité, aby byly preventivní aktivity přiměřené věku, soustavné a dlouhodobé. Problematice rizikového chování v prostředí online her se věnuje třetí video. Poslední animace se orientuje na problematiku tzv. digitálního wellbeingu. Ten si můžeme představit jako vyvážený digitální životní styl a zdravé digitální návyky.

Balíček čtyř videí o kyberbezpečnosti naleznete zde.*

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down