01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vzdělávání v eGon centrech: Zkušenosti jsou dobré

Datové schránky, elektronická spisová služba, digitalizace úředních dokumentů občanům určitě přinášejí výhody. Úředníci však s těmito nástroji musí umět zacházet. Radnicím to pomáhají řešit dotace ze strukturálních fondů EU.

Aby se s pomocí moderních technologií úřední procesy ve veřejné správě skutečně urychlily a zefektivnily, musí s nimi příslušní zaměstnanci umět zacházet.

Vzdělávání zaměstnanců územních samosprávných celků je v tomto směru financováno z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jsou z něj podporovány nejen projekty zaměřené na vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií, ale také na zlepšení managementu úřadu nebo na vytváření nových strategií. Záleží na tom, co je pro který úřad právě aktuální.


NEJPRVE SI ZJISTĚTE ZÁJEM O VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY NA RADNICI

»Projekty financované z evropských strukturálních fondů musí reagovat především na momentální situaci na úřadech. Proto žadatelům radíme, aby zájem o plánované kurzy měli podložený například průzkumem mezi zaměstnanci. Dotazník navíc umožní zjistit, jestli je po nabízených vzdělávacích službách vůbec poptávka,« říká Ing. Pavel Kryštof, ředitel odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra, které má dotace z Evropské unie určené na modernizaci veřejné správy na starosti.

»Všechny tyto projekty jsou pro rozvoj veřejné správy nesmírně důležité. Je sice hezké mít na radnicích nejposlednější techniku, ale také je zapotřebí někdo, jenž s ní bude umět zacházet. Na zaměstnance se tak kladou stále nové nároky,« doplňuje inženýr Kryštof.

Na potřeby eGovernmentového vzdělávání reagují svou nabídkou zejména eGon centra obcí s rozšířenou působností (ORP) a jednotlivých krajů.

DOBŘÍ ÚČASTNÍCI KURZŮ SE VRACEJÍ

Potvrzuje to i zkušenost z Vyškova, kde se uskutečňuje projekt Vzdělávání v eGON centru ORP Vyškov. Má jej na starosti projektová a vzdělávací manažerka Leona Vrbacká, DiS. Podle jejího názoru se vzdělávací potřeby zaměstnanců radnic příliš neliší od potřeb pracovníků z jiných sektorů. »Veřejná správa nyní prochází reformou a tlak na profesní růst se nevyhýbá ani jejím úředníkům,« soudí manažerka.

»Kvůli zavádění nových procesů na úřady musí nyní většina zaměstnanců ovládat informační technologie. Právě v tom například já osobně cítím ještě určité rezervy, třeba v práci s datovými schránkami nebo elektronickou spisovou službou,« poznamenává Leona Vrbacká. A dodává, že projekt pro ni znamená vůbec první příležitost účastnit se počítačových kurzů za celou svou dosavadní pracovní kariéru. Dosud totiž byla v této oblasti samoukem.

Projekt Vzdělávání v eGON centru ORP Vyškov získal z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dotace ve výši přes dva miliony korun a jeho cílem je systematické vzdělávání a profesní růst zaměstnanců veřejné správy. Realizátorům se zatím podařilo naplnit všechny vypsané kurzy. Leona Vrbacká velmi kladně také hodnotí fakt, že se účastníci kurzů stále vracejí a mají zájem o další vzdělávání.

»I když nějaké rezervy stále jsou. V rámci projektu se například můžeme zabývat pouze tématy, která jsou do nabídky zařazena Institutem pro veřejnou správu Praha,« vysvětluje Leona Vrbacká. »V praxi se nám tak stává, že bychom sice potřebovali proškolit některou problematiku v čase, kdy je aktuální a zaměstnanci se s ní musí rychle seznámit, ale bohužel k tomu nemáme možnost. Třeba teď zavádíme v obcích našeho správního obvodu elektronickou spisovou službu GINIS. Protože však kurz není z technických důvodů Institutem vypsán, zaměstnanci obcí ji budou muset v první fázi zvládnout bez podpory školení.«

JE LIBO ZHODNOTIT VYUŽITELNOST ŠKOLENÍ, ČI VÝKON LEKTORA?

Přes tyto dílčí nedostatky jsou reakce zaměstnanců vyškovské radnice na probíhající projekt velmi pozitivní. Účastníci kurzu dostávají pomocí krátkého dotazníku možnost zhodnotit výkon lektora, délku kurzu i jeho využitelnost v praxi. Tato zpětná vazba umožňuje organizátorům z eGON centra ORP Vyškov hodnotit vnímání projektu účastníky a nabízí prostor pro zlepšení vzdělávacích aktivit. Podle Leony Vrbacké si účastníci kurzů kromě praktického zaměření pochvalují také možnost setkat se během školení s kolegy z jiných oborů, s nimiž si pak vyměňují zkušenosti a názory z praxe.

»Velmi kladně se vnímá i skutečnost, že všichni lektoři se v prostředí veřejné správy dlouhodobě pohybují, a velmi dobře tak dokážou odhadnout specifické potřeby zaměstnanců. Kurzy jsou doslova šité na míru zaměstnancům našeho úřadu a všichni účastníci projektu to oceňují,« doplňuje Leona Vrbacká, DiS.

UMĚT SPRÁVNĚ KOMUNIKOVAT JE PRO ÚŘEDNÍKY ZÁSADNÍ

Na vzdělávání zaměstnanců ve svém eGon centru získal dotace v hodnotě přes dva miliony korun i Královehradecký kraj. Projekt Vzdělávání v eGon centru Královéhradeckého kraje má podobně jako ten vyškovský za úkol zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj zaměstnanců veřejné správy. Velmi pozitivně jej hodnotí například referentka odboru grantů a dotací Královéhradeckého kraje Ing. Marcela Holda, která se v rámci projektu zúčastnila například kurzu Czech POINT a počítačových kurzů pro pokročilé uživatele.

»Projekt se mně zdá velmi přínosný a kurzy kvalitní. Myslím si, že v některých oblastech by mohli být účastníci rozděleni do více skupin podle úrovně znalostí a jít tak ve vzdělávání více do hloubky. To se týká například práce s počítačovými aplikacemi,« myslí si inženýrka Holda.

I podle jejího názoru je vzdělávání ve veřejné správě velmi důležité, protože pomáhá získávat dovednosti, které jsou pro každého zaměstnance při komunikaci s občany zcela zásadní. Sama se snaží nepřetržitě vzdělávat v různých oborech a po návratu z mateřské dovolené před půl rokem již absolvovala několik vzdělávacích kurzů.

»Úředníci by měli umět zodpovídat dotazy i nad rámec svých povinností, přesně odhadnout potřeby a přání návštěvníků úřadu, a být tak před nimi vždy o krok napřed. Každý zaměstnanec by proto na sobě měl neustále pracovat a zvyšovat svou odbornost,« upřesňuje Ing. Marcela Holda. Sama cítí, že jsou ještě oblasti, v nichž se potřebuje rozvíjet, a kurzy veřejné správy bude využívat i nadále.

Žadatelům o dotace radíme, aby zájem o plánované kurzy měli podložený například průzkumem mezi zaměstnanci.

Mezi účastníky jednoho z kurzů v eGon centru ORP Vyškov.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down