Vznikl Nadační fond pro udržitelný rozvoj

JRD Group, která se specializuje na udržitelný development, zelenou energetiku a ESG investice, založila Nadační fond pro udržitelný život pod záštitou nezávislé Nadace VIA. Nyní spouští podporu prvních tří projektů, jež přispějí ke zlepšení stavu krajiny a rozvoji lokální biodiverzity. Celkovou částku, kterou bude moci přispět veřejnost na každý z nich, plánuje skupina JRD zdvojnásobit. Zaměstnanci JRD Group se navíc 19. října osobně zapojí do aktivit v rámci projektu „Natura, quo vadis“, založeného Českým svazem ochránců přírody, jenž pečuje o přírodu v Praze 10. Místní pobočce této organizace pomohou s čištěním a výměnou ptačích budek (sýkorníků), monitoringem a GPS evidencí jejich lokace a také s úklidem zeleně v okolí.

 Nadační fond pro udržitelný život vznikl pod nezávislou Nadací VIA, která rozvíjí komunitní život a filantropii podporou aktivit, zlepšujících život ve vybraných lokalitách. V současné době spouští podporu prvních tří projektů, jejichž zakladateli jsou Čmelák – Společnost přátel přírody, obecně prospěšná společnost Česká krajina a největší nestátní nezisková organizace Český svaz ochránců přírody–organizace Natura, quo vadis? Jednotlivé projekty mají různorodé cíle, ale všechny mají přispět k větší ochraně přírody a udržitelnějšímu životnímu prostředí: patří mezi ně obnova lokalit v krajině a vytváření nových míst pro přírodu – tůní, remízků, květnatých luk nebo pestřejších lesů, úklid přírodní rezervace pro divoké koně v bývalém vojenském prostoru Milovice či budování nových ptačích budek a krmítek pro veverky s jejich následnou údržbou.

 „Již od roku 2003 (tedy v době, kdy byla založena JRD Development jako naše první divize)se snažíme přispívat ke zpříjemnění života obyvatel v lokalitách, kde stavíme své environmentálně šetrné projekty. Ochranou životního prostředí a různorodými dobročinnými aktivitami (od ekologických projektů přes podporu komunitního života a kulturních či sportovních akcí až po humanitární pomoc) se proto zabýváme i v dalších divizích, které spadají pod skupinu JRD Group. Nadační fond pro udržitelný život jsme založili proto, abychom tyto činnosti sjednotili pod jednu značku a zrychlili a zefektivnili jejich organizaci. Zároveň jsme tak vytvořili z našich donátorských aktivit systém, na který se mohou zájemci o podporu tohoto typu projektů s důvěrou obracet,“ říká majitel a zakladatel JRD Jan Řežáb.

 Spolek Čmelák zakládá Koalici pro krajinu

Cílem Koalice pro krajinu je motivovat zemědělce, aby navrátili 10% své zemědělské půdy zpátky přírodě. To by do dnešní krajiny obrovských lánů polí navrátilo kvetoucí rostliny a zvířata, lépe by se zadržovala voda a výlety do přírody by byly příjemnější.

Společnost Česká krajina buduje rezervace divokých koní

Díky divokým koním, kteří žijí v bývalém vojenském prostoru Milovice, se zde podařilo znovu obnovit přirozené přírodní procesy. V lokalitě se daří vzácným květinám, desítkám druhů motýlů, ptáků nebo brouků. Díky návratu kopytníků dostala příroda potřebný impuls k tomu, aby se sama začala uzdravovat.

Organizace Natura, quo vadis? se stará o přírodu na Praze 10

Místí pobočka Českého svazu ochránců přírody plánujerozmístit v Praze 10 nové ptačí budky a krmítka pro veverky, o které bude dlouhodobě pečovat.*

/zr/

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down