Wels míří k úplné energetické soběstačnosti

Hornorakouské město Wels směřuje k tzv. energetické transformaci. Veřejné budovy jsou pasivní a populární je síť dobíjecích stanic pro kola a elektromobily.

Wels je se svými 62 tisíci obyvateli druhým největším městem Horního Rakouska. Je důležitým administrativním, hospodářským centrem a významným dopravním uzlem.

V roce 2008 byl radou města odstartován projekt »Wels – město energie«, který se měl dotknout prakticky všech oblastí (snížení spotřeby energie, obnovitelných zdrojů, mobility, motivačních mechanismů, ekologické stopy, osvěty) a cílových skupin (hospodářství, veřejné budovy, domácnosti). Prvním krokem bylo zpracování koncepce umožňující postupné snižování podílu fosilních zdrojů energie v oblasti výroby elektrické energie, tepla a mobility až po jejich úplné nahrazení zdroji obnovitelnými v roce 2030.

Cílem je tzv. energetická transformace a úplná energetická soběstačnost města v roce 2050. Od roku 2008 byla realizována řada opatření přispívajících k naplnění stanoveného cíle, např. zřízení mateřské školy, dvou základních škol a domu s pečovatelskou službou v pasivním standardu, nové pouliční LED osvětlení, fotovoltaická zařízení na 35 veřejných budovách, solární elektrárna na střeše budovy nového veletržního centra, vybudování sítě dobíjecích stanic pro kola a elektromobily a otevření přírodovědné expozice obnovitelných zdrojů Science Center Welios. V letech 2014-2020 dojde k realizaci řady dalších konkrétních opatření.

Základem transformace je energetická koncepce města z 90. let vytvořená na základě podrobných dotazníkových a místních šetření a databáze budov. Zhodnocení dat tehdy upozornilo na stále rostoucí spotřebu energií, nárůst emisí CO2 do ovzduší a nutnost zavést úsporná opatření. Výsledky šetření poukázaly na potenciál úspor energií 400 GWh/rok, tzn. 20 % stávající spotřeby. Účinnými opatřeními mělo být zateplení budov, využití odpadního tepla a energetické koncepce podnikatelských a průmyslových subjektů.

Wels každoročně přivítá desítky tisíc příznivců obnovitelných zdrojů a efektivního využívání energií z řad odborné i laické veřejnosti na Veletrhu úspor energií a konferenci Světové dny udržitelné energie.

V letošním roce obdrželo město Wels v kategorii měst a obcí prestižní cenu hornorakouské vlády »Energie Star 2014«. Cena je každoročně udělována subjektům, které úspěšně realizovaly energeticky úsporná opatření či využívají obnovitelné zdroje energie. Letošní vítězství města Wels je bezesporu zasloužené.

IVANA KLOBUŠNÍKOVÁ

Energy Centre České Budějovice

Energetická koncepce města Wels počítá se snížením spotřeby energií až o 20%.

FOTO: ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *