Z Chomutova se daří vytěsňovat nepojištěná (a rizikovější) vozidla

Přibližně 130 tisíc nepojištěných vozidel brázdí české silnice. Jejich řidiči podle České kanceláře pojistitelů (ČKP) způsobí ročně více než tři tisíce dopravních nehod, přičemž v mnoha případech absence povinného ručení není jediným porušením zákona.

Z faktu, že řidiči nepojištěných vozidel představují vyšší riziko v ulicích, vyšli ve statutárním městě Chomutov. Od ledna 2010 tam proto uskutečňují projekt Zkvalitnění veřejného prostoru, omezení výskytu nepojištěných vozidel na území měst ČR. Jak poznamenává 1. náměstek primátora Ing. Jan Řehák, jejich řidiči častěji odjíždějí od jimi způsobené dopravní nehody – dokonce i tehdy, aniž by poskytli první pomoc zraněným účastníkům. Za ujetím z místa nehody často stojí nejen chybějící uzavřené povinné ručení za vozidlo. Ale leckdy i zanedbaný technický stav vozidla, jízda pod vlivem alkoholu apod.

MĚSTO PLNĚ VYUŽILO MOŽNOSTI DANÉ ZÁKONEM

V Chomutově se proto rozhodli důsledně využívat možností, které městu jako obci s rozšířenou působností (ORP) dává zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Ten umožnil nejprve okresním úřadům, po jejich zániku úřadům obcí s rozšířenou působností postihovat vlastníky nepojištěných vozidel, která jsou umístěna na veřejně přístupných komunikacích dané ORP. Novelizace zákona účinná od 1. 1. 2010 navíc každé ORP, resp. jejímu správnímu orgánu, otevřela možnost vstupovat do databáze pojištěných vozidel spravované Českou kanceláří pojistitelů a v ní každé dané vozidlo v tomto smyslu prověřit.

Je-li na území ORP nepojištěné vozidlo zjištěno, její příslušný správní orgán pak může s jeho vlastníkem zahájit správní řízení a udělit mu pokutu až 20 000 Kč. Musí však jít o vozidlo místně příslušné dané ORP. V opačném případě hlášení o »cizím« nepojištěném vozidle putuje na úřad ORP, v jehož správním obvodě je registrováno.

O co tedy v Chomutově jde? Městská policie tam už čtvrtým rokem důsledně lustruje pojištění vozidel při řešení všech dopravních přestupků v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Díky notebooku s mobilním připojením na internet strážníci v databázi ČKP lustrují vozidla přímo v ulicích. Jestliže vozidlo databází neprochází jako pojištěné, strážníci je zadokumentují a předají k řešení příslušnému správnímu orgánu – magistrátnímu odboru dopravních a správních činností. Podobně MěPo kontroluje vozidla dlouhodobě odstavená v lokalitách s nedostatečnou kapacitou parkovacích míst. Častěji se lustrují vozidla v centru města, neboť právě tam se řeší i více dopravních přestupků.

INKASO ZA POKUTY NENÍ PRIORITOU

Ve městě si od projektu slibují, že pomůže vytěsnit z centra, ale i ostatních částí Chomutova mnoho nepojištěných vozidel (viz tabulka), jejichž provoz znamená větší riziko pro bezpečnost silničního provozu.

Náměstek primátora zdůrazňuje, že prioritou MěPo zůstává veřejný pořádek. »Poměrně vysoké počty zachycených vozidel vyplývají z vyššího počtu řešených přestupků. Ale soustředit se do budoucna na nepojištěná vozidla, MěPo neplánuje. Plní totiž jiné prioritní úkoly v oblasti veřejného pořádku,« říká Jan Řehák. »Podle mého názoru je důležité vytvořit ve veřejnosti vědomí, že MěPo nepojištěná vozidla detekuje a předává k řešení přestupku, a motivovat občany k tomu, aby si vozidla pojistili. Že se to daří, potvrzuje i zjištěný trend krácení doby nepojištění zjištěných vozidel. Zatímco ještě v roce 2010 jsme zaznamenávali extrémy typu nepojištění vozidla plných 10 let, nyní se většinou doba nepojištění pohybuje od 1 do 3 měsíců.« Podobně projekt prokázal trend nepojišťovat starší vozidla, resp. přímou úměru mezi stářím vozidel a množstvím jimi způsobených dopravních nehod.

Magistrátu přednostně nejde o inkaso pokut za nepojištěná vozidla, byť taková pokuta v průměru činí 1500 až 2000 Kč. Zjistí-li se však vozidlo nepojištěné déle než 3 měsíce, pokuta zpravidla dosáhne 15 000 Kč. Zjištěné údaje o nepojištěných vozidlech však město České kanceláři pojistitelů nesděluje a za svou činnost od ní nedostává ani žádné kompenzace.

OTÁZKA ČEKAJÍCÍ NA ODPOVĚĎ

Město však trápí fakt, že zatímco ostatním ORP poctivě hlásí chomutovskými strážníky zjištěná nepojištěná vozidla s registrací v jejich správním obvodě, za tři minulé roky mu opačně z jiných ORP nebyl postoupen jediný spis se zjištěným nepojištěným vozidlem registrovaným v Chomutově. Proto si tam kladou otázku, proč právní úprava neumožňuje inkasovat sankci za nepojištěné vozidlo té ORP, v jejíž působnosti bylo zjištěno. Vždyť naopak například pokuty za překročení povolené rychlosti patří obci, na jejímž území k přestupku došlo.

Projekt města Chomutova zaujal i v letošním ročníku soutěže Cesty městy.

Počty nepojištěných vozidel nahlášených správnímu orgánu Policie ČR (území okresu Chomutov) a Městské policie Chomutov (území města)

rok PČR/MěPo postoupeno jiné místně příslušné ORP % cizích nepoj. vozidel
2010 86/550 14/121 16/22
2011 75/404 17/174 23/43
2012 63/301 19/138 30/46
2013 46/243 11/54 24/22

Pozn.: Podíl zjištěných »místních« nepojištěných vozidel ve městě klesá (rok 2013 – stav k 1. 5. 2013).

ZDROJ: MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA

Lustrace vozidel se odehrává přes notebook s mobilním připojením k internetu.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV MĚPO CHOMUTOV

Jan Řehák: Chci navrhnout, aby vybrané pokuty za nepojištěná vozidla byly příjmem Fondu dopravní infrastruktury města a využily se na budování parkovišť.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *