Za nesplnění povinnosti hrozí ČR i finanční sankce

Komise postoupila Soudnímu dvoru věc České republiky a Slovinska, protože nezajistily řádné vystavení certifikátů energetické náročnosti v budovách.

Evropská komise se dnes rozhodla předložit Soudnímu dvoru EU věc České republiky a Slovinska z důvodu nedodržení směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU). Podle této směrnice musí členské státy zavést a uplatňovat minimální požadavky na energetickou náročnost všech budov, zajistit certifikaci energetické náročnosti budov a zavést povinné pravidelné inspekce topných a klimatizačních systémů. Kromě toho musí členské státy zajistit, aby od roku 2021 měly všechny nové budovy „téměř nulovou spotřebu energie“.

Směrnice dále po členských státech požaduje, aby byly ve všech budovách, které často navštěvuje veřejnost, vystaveny certifikáty energetické náročnosti. To by mělo zvýšit povědomí veřejnosti o významu účinné spotřeby energie a motivovat k renovaci budov.

Na nesprávné provedení tohoto požadavku upozornila komise úřady obou zemí v roce 2015 a v průběhu let 2017 a 2018 pak oběma členským státům zaslala oficiální dopisy. Příslušné právní předpisy těchto členských států však dosud nejsou se směrnicí v souladu.

 EU chce do roku 2020 snížit roční spotřebu primární energie v Evropě o 20 %. Na budovy přitom připadá přibližně 40 % celkové konečné spotřeby energie a více než jedna třetina emisí CO2 v EU. Řádným provedením předpisů o energetické náročnosti budov do svých právních řádů a jejich realizací mohou členské státy dosáhnout značných nákladově efektivních úspor energie a zabránit souvisejícím emisím skleníkových plynů.*

 /zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down