Za odpočinkem na sušický Santos

Lesopark na říčním ostrově Santos v Sušici prochází od loňského léta celkovou revitalizací. Stane se rovněž neobvyklou galerií pod širým nebem.

Téměř pětihektarový ostrov Santos má jedinečný přírodní charakter a patří k nejoblíbenějším místům v Sušici. Rozsáhlý projekt podporovaný Nadací Proměny má obnovit jeho krásu a současně ho lépe přizpůsobit dnešním návštěvníkům. Revitalizace citlivě přistupuje zejména k vegetačním úpravám a ponechává lesoparku charakter lužního lesa.

RELAXACE V PAVILONECH

Cílem města je vytvořit na Santosu pomyslný ostrov pokladů. Kromě přírodních krás mezi ně budou patřit i neobvyklé sochy-domy od rodáka z nedalekých Klatov, sochaře Václava Fialy. Dřevěné objekty, které vytvořil pro ostrov, se pohybují na pomezí umění a atypického mobiliáře. V »domě na poslouchání ticha«, ani v »domě na pozorování oblohy« se sice před deštěm neschováte, ale před ruchem města nebo únavou ano. Pavilony jsou vhodné k setkávání s přáteli, nebo pro chvíle trávené o samotě. Kromě nich vytvořil umělec pro Santos ještě dřevěnou zvonici na jižním cípu ostrova.

ZAPOJENÍ BUDOUCÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

Přizvání uznávaného sochaře do projektu odráží východiska Nadace Proměny, jež se v rámci rozvoje městského prostředí zasazuje o individuální přístup. Každý z podpořených projektů podtrhuje jedinečnost místa. Součástí proměn je též zapojení veřejnosti.

I do obnovy Santosu se od začátku zapojovali místní. Dotazníkové šetření, veřejná projednání, setkání s architekty i nejrůznější akce pořádané přímo na ostrově poskytly lidem dostatečný prostor, aby se seznámili se všemi kroky, jež revitalizaci Santosu doprovázejí a mohli vyjádřit svá přání a názory. Díky hlasování veřejnosti se například obnovuje zaniklý kuželník, lidé také finančně přispívali na zvon pro novou zvonici.

Návrh celkového řešení ostrova vznikl v ateliéru Florart Ing. Pavla Šimka. Stěžejně používanými materiály jsou dřevo a kámen. V srdci ostrova zůstává zázemí pro setkávání a sportovní i kulturní akce. Okolí nového dřevěného kiosku se lépe přizpůsobí větší návštěvnosti, jíž se ostrov těší zejména v létě. V jeho blízkosti rostou nová hřiště pro děti, chybět nebude ohniště. Na několika místech ostrova je formou kamenných stupňů řešen pohodlný přístup k Otavě.

Náklady projektu dosáhnou bezmála 28 mil. Kč. Nadační příspěvek pokryje téměř 90 %. Náklady zahrnují mj. organizaci místního šetření, uspořádání architektonické soutěže, projektovou dokumentaci, stavební a vegetační úpravy, výtvarné objekty. (Rekonstrukce kiosku není součástí projektu.)

V sobotu 27. 7. se obnova Santosu symbolicky uzavře: ostrov bude slavnostně předán do užívání lidem. (Další informace na www.nadace-promeny.cz.)

PETRA HRUBOŠOVÁ

Nadace Proměny

Oblohu mezi korunami stromů bude možné pozorovat u obnoveného propojovacího kanálu.

Devítimetrová zvonice bude dedikována místní osobnosti, páteru Františku Ferdovi.

FOTO: NADACE PROMĚNY

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *