Za trhy platí pražské radnice různě

Farmářské trhy v poslední době přerostly až v určitý společenský fenomén. Kolik za ně radnice platí, ví ovšem jen málokdo.

V Transparency International (TI) jsme se s watchdogovým týmem rozhodli zjistit, jak městské části v Praze dotují organizaci trhů. Na začátku se objevila podezřelá milionová smlouva a to byl dostatečný důvod, proč se blíže podívat na částky vynakládané na podporu a organizování trhů.

Informace o pořádání trhů získala TI od městských částí Praha 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10. Z nich vyplývalo, že Praha 1 a 2 neutrácejí vůbec nic. V Praze 1 trhy pořádá hlavní město Praha, a ne městská část. Praha 2 prostory pro konání trhu pronajímá, radnice tedy nemá s pořádáním žádný náklad, naopak inkasuje částku za zábor.


Praha 3 uzavřela smlouvu na pořádání farmářských trhů, ale výdaje to pro ni znamenalo jen v roce 2010. V dalších letech z trhů naopak měla příjem. Podobně je na tom Praha 6, jejíž vklad se od roku 2010 pravidelně snižuje. Praha 8 sice vynakládá na organizace trhů nemalé prostředky, ale zároveň je sama pořadatelem, resp. se jedná o městskou společnost Centrum Palmovka, a. s.

PODEZŘELE VYSOKÉ ČÁSTKY

Praha 5 a 10 uzavřely smlouvy na statisícové až milionové částky s externími soukromými subjekty. A právě zde si lze klást největší otázky o efektivitě nákladů. Zřejmě nic totiž nepřekoná smlouvu uzavřenou za éry starosty Prahy 5 Milana Jančíka, zhruba za 11 mil. korun měla firma uspořádat dva trhy ročně. Nástupci Milana Jančíka doplnili smlouvu o farmářské trhy. V Praze 10 stojí farmářské trhy několik desítek tisíc, ale doprovodné akce pořádáné komerčními subjekty jdou opět do milionů. Ukázalo se, že lze s minimálními náklady nebo i ziskem zajistit kvalitní služby a program pro občany. Cesta ovšem očividně nevede přes externí komerční subjekty, ale spíše přes lokální sdružení nebo vlastní společnosti. Obyvatelé musí sami zvážit, zda milionové částky utrácené z veřejných rozpočtů ve prospěch soukromých společností za pořádání trhů přinášejí odpovídající přidanou hodnotu.

 

PETR LEYER
právník Transparency International

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *