Zabrání obecní architekti ničení krajiny?

Pozice městského architekta nemá přímou oporu v zákoně a to se nelíbí České komoře architektů (ČKA). Má stát roli architektů posílit? Jaké jsou představy architektů?

Podle dosavadních údajů získaných ČKA v České republice institut městského architekta (dále MA) existuje v 85 městech. Náplň práce je rozmanitá, pracovní zařazení také. Architekti jsou zaměstnáni v odborech rozvoje, investic nebo i na stavebních úřadech, často jsou zaměstnáni na smlouvu.

»Ve většině obcí o komplexní rozvoj se znalostí strategického a územního plánu nikdo nepečuje. Pokud obec hlavního architekta má, je často pouhým úředníkem schvalujícím různé záměry a nemá aktivní úlohu ani prestiž,« dočteme se v materiálech ČKA. Pozice obecních architektů by měla být posílena dle možností obce, jednat by se mělo o úvazek na delší dobu, například 10 let.

Nejasno mají architekti v otázce, která města by pozici MA měla mít určitě. »Na základě dlouhodobé praxe se domnívám, že MA by měla mít města od velikosti nad 10 tisíc obyvatel. Samozřejmě že se většinou nebude jednat o trvalý pracovní poměr, ale spíše o formu smlouvy o dílo s výkonem 1x za 14 dní,« myslí si Ing. arch. Milan Košař, městský architekt Vysokého Mýta.

Architekt města Chrudim, Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D., se naopak domnívá, že nelze stanovit velikost sídla, které zaměstná MA »povinně«. Podle něj by činnost architektů neměla být vázána jen na zastavěné území nebo na území sídel městského typu. »Architekt musí být neopomenutelným účastníkem územního a stavebního řízení,« je přesvědčen Milan Košař.

SPOLUPRÁCE S ARCHITEKTEM JAKO DIKTÁT SHORA, NEBO DOPORUČENÍ?

Radnice obvykle zaměstnávají architekty na odboru územního plánování nebo stavebním. Existují i podpůrné právní instituty umožňující činnost městských architeků, je možné s architektem uzavřít smlouvu o poradenské činnosti. Odborní poradci bývají také v komisích rady, které mohou být složeny z odborníků architektů a urbanistů. Mezi úkoly MA by měla patřit ochrana příměstské krajiny, ochrana vnějšího obrazu sídla a charakteru venkovského prostoru. Není dosud konsenzus nad okruhy činností obecního architekta, z toho důvodu ČKA připravuje metodiku, jejíž základ je již nyní uveden na webu.

Městský architekt bude administrovat architektonické soutěže s předchozí participací obyvatel, měl by vyvíjet výchovnou činnost směrem k většímu zájmu veřejnosti, zejména dětí a mládeže, o prostředí. Ideálně by také nabízel odborné služby obcím ve správním území a pomáhal při čerpání grantů týkajících se veřejného prostoru a prostředí včetně krajiny. Zaměří se na kvalitu městských investic do výstavby. Využije spolupráce s ČKA a připraví lokality vhodné pro ideové zpracování studenty. Na základě těchto ideových řešení může být následně připraveno zadání soutěží o návrh. Architekt by neměl být členem žádné politické strany ani hnutí.

»Podle dosavadních jednání se zdá, že společnost, včetně politické reprezentace, je obecně podpoře městského architekta nakloněna, ale bude třeba vést dlouhá koordinovaná jednání, neboť otázky jejich pravomocí a odpovědností jsou velkým zásahem do mnoha právních odvětví,« říká Marek Janatka. V sousedním Německu pozice městského architekta existuje, není však daná federálním zákonem, bohaté zkušenosti mají i Španělé a Švýcaři.

Podle Milana Košaře by se ve věci spolupráce obce a architekta mělo jednat o doporučení, nikoli diktát shora. Pokud chtějí zastupitelé kvalitně rozhodovat o veřejném prostoru, konzultacím s odborníky se nesmí vyhýbat. Samotnou kapitolou je i výběr skutečně nezávislého architekta. Podrobnější informace k roli MA naleznete na webových stránkách: www.cka.cz/cs/.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *