Autor
Kategorie:
EU

Začala debata k zemědělství po roce 2014

Setkáním vedení Ministerstva zemědělství v čele s ministrem Petrem Bendlem se zástupci nevládních organizací působících v zemědělství a potravinářství a dalšími odborníky začala minulý měsíc diskuse o návrhu Strategie českého zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po...

Setkáním vedení Ministerstva zemědělství v čele s ministrem Petrem Bendlem se zástupci nevládních organizací působících v zemědělství a potravinářství a dalšími odborníky začala minulý měsíc diskuse o návrhu Strategie českého zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2014. Tento koncepční dokument se snaží pojmenovat klíčové přístupy a cíle, k nimž by měl obor jako celek směřovat. Projednání a schválení Strategie patří mezi klíčové úkoly MZe v roce 2013.

K hlavním strategickým cílům patří:

podílet se na dlouhodobém a trvalém zajištění potravinové bezpečnosti na národní a evropské úrovni;

přispět k energetické soběstačnosti ČR v rámci stanoveného energetického mixu, při podstatném zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělství;

zkvalitnit vztah zemědělství k využívaným přírodním zdrojům, především půdy a vody, k rozvoji venkova, včetně zvyšování rekreačního potenciálu nejen venkova, ale i české krajiny.

Hlavním strategickým cílem rozvoje českého potravinářského průmyslu je pak růst jeho efektivnosti a konkurenceschopnosti na evropském i světovém trhu, který vytvoří předpoklady nejen pro zvýšení nabídky bezpečných, kvalitních a cenově dostupných potravin spotřebitelům v ČR, ale i pro jeho efektivní vazby na domácí zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *