Začalo Milostivé léto II. Všeobecná zdravotní pojišťovna radí svým klientům, jak na dluhy

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) připravila pro své klienty podrobný popis, kdo a jak se může do akce Milostivé léto II zapojit. Na webové stránce https://milostiveleto.vzp.cz najdou zájemci mimo jiné vzor písemné žádosti pro dlužníky, kterou je nutné odeslat na exekutorský úřad. Informace o možnostech, které nabízí podzimní pokračování oddlužovací akce, a návod jsou dále zveřejňovány také na sociálních sítích i na pobočkách VZP ČR.

Počet dlužníků, kteří by mohli této akce využít jen u VZP ČR, dosahuje téměř 190 tisíc. Celková výše dluhu na pojistném u nich představuje 11 miliard Kč, dalších téměř 14 miliard Kč tvoří dlužné penále, které je možné v rámci akce odpustit.

 Soudní exekuce je až poslední instancí při řešení dluhu. Jako taková s sebou nese řadu rizik, komplikací a samozřejmě také vyšší náklady na straně dlužníka. Pokud klient nechá zajít dluh až do této fáze, vzdaluje se možnosti jej zdárně a s minimem nákladů vyřešit. „Apeluji na všechny, kteří se třeba dostanou do platební neschopnosti, aby nepřestali s pojišťovnou komunikovat. Pokud klient na výzvy reaguje včas, snažíme se najít cestu, jak situaci vyřešit. Je možné například požádat o splátkový kalendář nebo i o prominutí penále. Nejhorší je nedělat nic a nechat dluh dojít až k exekuci,“ říká Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR.

Po vzniku dluhu na zdravotním pojištění se VZP ČR snaží své klienty opakovaně vyzvat k jeho úhradě dopisem, e-mailem, formou SMS či datovou zprávou. V loňském roce VZP ČR rozeslala takových výzev téměř půl milionu. Zareagovala na ni necelá třetina (29 %) z nich, kteří na základě toho uhradili 602 mil. Kč z dlužné částky v celkové výši 1,88 mld. Kč.

Pokud klient svůj dluh neřeší, dojde k vyměření dlužného pojistného a/nebo penále, které je ošetřeno tzv. exekučním titulem, o čemž je opět informován, tentokrát úředním dopisem. „Když na něj nezareaguje, musí pojišťovna začít dluh vymáhat, a to formou daňové, nebo soudní exekuce,“ připomíná ředitel VZP Zdeněk Kabátek. V případě, že klient dodrží zákonem stanovené lhůty (8, resp. 15 dnů od doručení výkazu nedoplatků, resp. platebního výměru), může pojišťovnu požádat o odstranění tvrdosti zákona, tedy o prominutí penále. V roce 2021 bylo sníženo či prominuto penále ve 24 621 případech, tj. v cca 80 % z podaných žádostí.

Dlužník také může po celou dobu řešení dluhu také kdykoli požádat o splátkový kalendář. VZP ČR vloni uzavřela se svými klienty 16 659 splátkových kalendářů. V případě již probíhající soudní exekuce musí být žádost adresována exekutorovi.

Jak předejít exekuci?  Pokud si nejste jisti, zda vám nevzniká dluh na pojistném, obraťte se na kteroukoli pobočku VZP, zkontrolovat si stav plateb můžete také online v aplikaci Moje VZP. Upozornění na dluh neignorujte. Po obdržení výzvy k úhradě začněte situaci ihned řešit. Ve lhůtách daných zákonem můžete požádat o prominutí penále. Požádat lze také o splátkový kalendář. A konečně, každá situace má řešení, důležité je komunikovat a nenechat úhradu dluhu dojít až k exekuci!*

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down