Záchranná brzda pro obce. Sdružení místních samospráv ČR radí, jak účinně předejít konzervaci železničních tratí

Sdružení místních samospráv ČR upozorňuje obce na účinný způsob, jak se mohou bránit nové hrozbě pro dopravní obslužnost v podobě tzv. konzervace železničních tratí. Předejít této variantě mohou obce včasným vydáním vlastního plánu dopravní obslužnosti. Konzervaci drah, tedy přerušení provozu na trati a její případnou likvidaci, umožňuje nedávná novela zákona o drahách. Správa železnic tak může požádat Drážní úřad v určitých případech o povolení přerušení provozuschopnosti dráhy, což zásadně omezí dopravní obslužnost daného území.

Konzervace tratí může zásadním způsobem ovlivnit budoucí podobu železniční sítě na celém území České republiky a připravit zejména obyvatele menších obcí o vlakové spojení. Ukotvení tohoto institutu v zákoně, navíc s možností univerzálního uplatnění, znamená v kombinaci se zcela nerovnými podmínkami pro snadné zrušení a složité obnovení provozu hrozbu pro výrazný počet lokálních tratí. Vytvořili jsme proto jasný návod pro obce, jak mají postupovat, pokud chtějí konzervaci přilehlých tratí zabránit,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR.

Konzervace hrozí tratím, na kterých v předchozích dvou letech po sobě nebyla ani v jednom roce splněna podmínka minimálního množství vlaků, tedy alespoň 300 jízd osobních nebo 12 jízd nákladních vlaků. Tehdy může Správa železnic požádat Drážní úřad o povolení přerušení provozuschopnosti dráhy. Úřad musí vyhovět, pokud nějaká z příslušných obcí nevydá negativní stanovisko.

Základem obrany lokálek je mít plán dopravní obslužnosti

Negativní stanovisko ke konzervaci může obec podat výhradně tehdy, když v době podání žádosti má již schválený vlastní plán dopravní obslužnosti. V tomto plánu musí být definováno, že obec chce objednávat na trati 300 a více osobních vlaků.

Sestavení plánu dopravní obslužnosti je relativně snadné. Náležitosti se řídí podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 194/2010 Sb. Potřebné údaje se mohou vejít i na dokument o rozsahu dvou stran. Je však potřeba, aby takový dokument existoval, byl řádně schválený zastupitelstvem a zveřejněný na stránkách obce.

Správa železnic má povinnost uveřejnit údaje o úseku ke konzervaci tři měsíce před podáním žádosti o konzervaci k Drážnímu úřadu, obec má tedy tyto tři měsíce, aby sestavila a schválila plán dopravní obslužnosti, než dojde k podání žádosti k Drážnímu úřadu. Podá-li obec negativní stanovisko opřené o svůj plán dopravní obslužnosti, neměl by úřad žádosti o konzervaci vyhovět.

Místo 300 osobních vlaků stačí 12 vlaků pro přepravu věcí

Po zamítnutí konzervace Drážním úřadem může Správa železnic podat novou žádost o konzervaci nejdříve po třech letech. Do té doby je potřeba, aby obec realizovala buď objednávku 300 osobních vlaků ročně, ale stejně tak může zabránit další konzervaci tím, že místo toho objedná 12 „vlaků za účelem přepravy věcí“ ročně. V tomto případě nemusí jít nutně o nákladní vlak, ale může se jednat například také o speciální vlak za účelem přepravy jízdních kol, čili „cyklovlak“.

Obec tak předejde možné sankci za nesplnění závazku objednávky 300 osobních vlaků ročně uvedeném v plánu dopravní obslužnosti. Pokud by závazek ani jednoho typu vlaků nesplnila, nemohla by vydat negativní stanovisko v případě podání nové žádosti o konzervaci ze strany Správy železnic.

Obce se v případě novely zákona o drahách dostaly do výrazně nerovného a nevýhodného postavení, věříme ale, že se tímto navrhovaným postupem podaří lokální tratě v naší zemi zachránit,“ dodává předseda pracovní skupiny pro dopravu SMS ČR Václav Venhauer.

Novela zákona ve schválené podobě umožňuje nejen zrušení provozu, ale především likvidaci tratě, a to oproti již dnes zakotvenému institutu velmi snadno. O konzervaci na rozdíl od zrušení tratě rozhoduje pouze Drážní úřad, a to bez zásahu sdružení dopravců, bez rozhodování Ministerstva dopravy, bez projednání na vládě. Dotčené obce se o záměru Drážního úřadu dozví jako účastníci správního řízení.

Problematice rušení venkovských lokálek státem ve smyslu novely zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů jsme se v Moderní obci letos zevrubně věnovali v listopadovém a prosincovém vydání.

Rušením lokálek jsme se na webu Moderní obce zabývali například zde: https://moderniobec.cz/poslanci-znovu-nenapadne-otevreli-cestu-ruseni-zeleznicnich-lokalek/

/zr/*

K hornímu snímku: Stanice Tovačov je koncová na hanácké lokálce z Kojetína. Mnoho let byla obsluhovaná jen občasnými osobními vlaky spolku Kroměřížská dráha. V současnosti se staly sezónní vlaky pravidelnými (v letní sezóně) a po letech zprovoznil nový majitel místní betonárny firma Goldbeck železniční vlečku. Jak by trať vypadala, kdyby v období někdejšího slabšího vytížení přišla o koleje v rámci „konzervace“? - viz Moderní obec č. 11/2023, str. 18 a 19: Tomáš Tužín: Rušení venkovských lokálek státem (1)

Foto: Tomáš Tužín

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down