Začíná nový školní rok. Známe mnoho zajímavých statistických dat o tom minulém

V pondělí 4. září usednou žáci a studenti do školních lavic. Začne nový školní rok. Český statistický úřad (ČSÚ) při této příležitosti vydal statistiky o minulém školním roce 2016/17. V něm bylo evidováno 906 188 žáků základních škol a 424 849 studentů středních škol.

Ve školním roce 2016/17 navštěvovali žáci 4140 základních škol se 45 116 třídami. Počet žáků byl téměř o 3 % vyšší než v předchozím roce. Zatímco za posledních pět let došlo k nárůstu počtu žáků na prvním stupni o pětinu, na druhém stupni vzrostl jejich počet o 5 %.

Základního vzdělávání se však účastnilo celkem 947 497 žáků. Kromě základních škol plnilo 40 980 žáků povinnou školní docházku v nižších ročnících víceletých gymnázií a 329 žáků na konzervatořích.

Pokud jde o střední školy, počty studentů klesly během uplynulých deseti let o více než čtvrtinu. Je to dáno především populačním vývojem. Na středních školách působilo v minulém školním roce 38 070 pedagogů, z toho 60 % žen.

„Většina středoškolských studentů usilovala ve školním roce 2016/17 o získání maturitní zkoušky, pětina o výuční list. Tento poměr je v čase relativně stabilní. I když úbytek žáků na učilištích je rychlejší než v případě těch, kteří studují za účelem získání maturitního vysvědčení,“ uvedla Božena Půbalová z oddělení statistiky vzdělávání ČSÚ.

Se začátkem nového školního roku souvisí i zahájení zimního semestru na 68 českých vysokých školách. Loni na nich studovalo více než 315 tisíc studentů. Většinou byli zapsáni ke studiu na některé z 26 veřejných vysokých škol. Zhruba 10 % studentů absorbovaly soukromé a 1 % státní vysoké školy.

„Počet studentů vysokých škol rostl až do roku 2010, kdy činil téměř 400 tisíc. Od té doby studentů každoročně ubývá. Vloni jich bylo o pětinu méně. Analogicky s tím se od roku 2013 snižuje i počet absolventů, kterých bylo loni více než 78 tisíc,“ upřesnila Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ a bývalá rektorka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dlouhodobý pokles počtu studentů se nejvíce týká bakalářských studijních programů.

Více informací se lze dočíst v právě vydané publikaci Školy a školská zařízení: https://www.czso.cz/csu/czso/skoly-a-skolska-zarizeni.

S nabytím účinnosti novely zákon a o rozpočtovém určení daní k 1. lednu 2018 si obce, které jsou zřizovateli mateřských a základních škol, polepší díky zvýšení váhy koeficientu dětí a žáků z aktuálních 7 % na 9 %.*

/zr/

Na ilustračním snímku:

K největším základním školám v celé republice patří Základní a mateřská škola Juventa ve městě Milovice na Nymbursku – kapacita obou škol činí až 1620 dětí a žáků.  Této škole se v tématu měsíce Stavby a rekonstrukce věnujeme v zářijovém vydání Moderní obce, které se ke čtenářům bude expedovat už počátkem příštího týdne

Foto: Stavba roku 2017

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down