Zájem o menší kina neupadá. Lákají novými prostorami a programem

V rámci nabídky volnočasových aktivit se řada měst snaží uspokojit místní poptávku také po filmovém vyžití. V posledních letech proto investovala do rekonstrukcí kin a jejich digitalizace. Jako např. v Jablonci nad Nisou či Krnově.

Zdá se, že peníze vynaložené mnohými městy na rekonstrukce kin a na jejich digitalizaci, obvykle s podporou Státního fondu pro podporu a rozvoj kinematografie (SFPRK), přinášejí své ovoce. Dokazují to alespoň zkušenosti z Jablonce nad Nisou či Krnova.

JABLONECKÉ KINO JE SOUČÁSTÍ SÍTĚ EUROPA CINEMAS

Od loňského podzimu je jablonecké kino Junior s přispěním SFPRK plně digitalizované. O digitální projektor se dělí s Letním kinem, kam se projekce stěhuje na léto. Digitalizace přišla na 3,2 mil. Kč a kino nyní umožňuje provoz původních 35mm projektorů i nové technologie. Digitalizace obou kin znamenala velký nárůst návštěvnosti. Jak říká ředitelka střediska Jablonecká kina Naďa Hetešová: »Pro obě zařízení došlo loni k existenčně zásadnímu posunu, jenž do budoucna umožní jejich další plnohodnotné fungování. Zájem diváků svědčí o tom, že to byl krok správným směrem.«

Kino Junior loni prošlo i stavebními úpravami. Má nový zadní vstup, nové zázemí a novou promítací kabinu. Stavební úpravy objektu, který je kulturní památkou, si vyžádaly 2,3 mil. Kč z rozpočtu města. »Dříve se do zázemí kina chodilo přes průjezd vedlejšího objektu, kde město platilo pronájem, proto jsme se rozhodli vybudovat nový vchod,« vysvětlil náměstek primátora Miloš Vele. Ročně tím město ušetří 30 tis. Kč.

»Složitá byla zejména elektroinstalace, nově byla v promítací kabině a hale pro návštěvníky zavedena vzduchotechnika. Ve všech místnostech byly osazeny nové dveře, do kinosálu čalouněné,« upřesnil Jiří Cvrček, technik odboru správy majetku města. Nutné byly statické zásahy do podlah. Kabina promítače má akustický obklad. Akustické stropy jsou i v hale a v místnosti promítače. Kino má nové též podlahové krytiny, obložené stěny a je vymalované.

Pro úplnost je třeba vysvětlit, že Statutární město Jablonec nad Nisou provozuje celkem tři kina, která tvoří koncepčně provázaný celek a v roce 2010 se stala součástí sítě Europa Cinemas. Kino Radnice (s kapacitou 410 míst) je kinem premiérovým. V současnosti pravidelně plní a velmi často vyprodávají sál přenosy světových operních a baletních představení z Metropolitní opery v New Yorku. Kino Junior (s kapacitou 168 míst) je především kinem artovým a přehlídkovým, zaměřeným na kvalitní kinematografii napříč žánry i časem. Třetím, už zmíněným, je Letní kino (kapacita asi 1000 míst), které je podle vyjádření radnice unikátní atrakcí v Libereckém kraji a díky digitalizaci posílilo v regionu svou pozici.

»Město v rámci prorodinné politiky podporuje návštěvnost kin, loni na podzim byla zavedena rodinná vstupenka, kdy na každé čtyři vstupenky dostane rodina jeden lístek zdarma,« upozornila tisková mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

KRNOVSKÉ KINO MÍR 70 BUDE OD PODZIMU BEZBARIÉROVÉ

Krnovské kino Mír 70 sídlí rovněž v objektu, který je kulturní památkou, v monumentálním dělnickém domě z roku 1903. Jeho podobu na rozhraní neobaroka a secese navrhl vídeňský architekt Arnold Goldberger. Město Krnov ji do svého majetku získalo až v roce 2010, do té doby ji vlastnil Moravskoslezský kraj. Kino provozuje příspěvková organizace Městské informační a kulturní středisko Krnov.

Modernizace kina začala už v roce 2007. Sál dostal pohodlnější sedadla, položena byla nová krytina a došlo i na renovaci podstupnic schodiště včetně osvětlení. Modernizace stála více než 2 mil. Kč, 1 mil. Kč poskytl SFPRK. Digitalizace přišla v roce 2011 a včetně 3D technologie stála 3,2 mil. Kč, z toho 900 tis. Kč činila dotace SFPRK.

Letos se budova kina zpřístupní osobám se sníženou schopností pohybu. Pro potřebné úpravy zastupitelé už v březnu vyčlenili v rozpočtu 2,4 mil. Kč. »Úpravy, které umožní imobilním osobám návštěvu kina, spočívají ve vybudování výtahu, jenž se bude nacházet vedle šaten,« komentovala vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Zdeňka Svobodová. »Součástí vestavby výtahu bude rovněž bezbariérové WC a dále přístupová venkovní rampa, která bude překonávat výškový rozdíl mezi komunikací, chodníkem a vstupem do kina.«

V současnosti se připravuje zadávací řízení veřejné zakázky, s jejíž realizací město počítá od června do srpna letošního roku. Stavební úpravy se podle potvrzení tiskové mluvčí MěÚ Dity Círové provozu kina nijak nedotknou.

Co dalšího, kromě promítání filmů pro širokou veřejnost, se v kině Mír 70 odehrává? Kinosál se pronajímá např. školám pro přednášky a komponované cestopisné pořady s projekcí, bývá táké místem pořádání konferencí. V kině se vedle klasického promítání konají projekce záznamů oper a baletů, Filmový klub, Bio senior klub, promítání pro mateřské školy, Kino Bijásek pro školní družiny a veřejnost.

Roční návštěvnost kina se v posledních třech letech vyvíjela následovně: v roce 2011 přišlo 42 019 diváků, v roce 2012 to bylo 46 449 diváků a loni 35 314 diváků.

Exteriér a interiér opraveného a digitalizovaného kina Junior v Jablonci nad Nisou.

FOTO: ARCHIV MĚSTA JABLONEC NAD NISOU

Po posledních stavebních úpravách je krnovské kino Mír 70 bezbariérové.

FOTO: ARCHIV MĚSTA KRNOV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *