Zájem obcí do tří tisíc obyvatel o dotace MMR na obnovu sportovní infrastruktury byl mimořádně vysoký

Ministerstvo pro místní rozvoj uzavřelo příjem žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Mezi obcemi do tří tisíc obyvatel, pro něž byla výzva určena, byl o ni enormní zájem. Převis požadovaných finančních prostředků činí více než 644 milionů korun. Pro žadatele je připraveno 100 milionů korun.

„Obrovský zájem obcí o tuto výzvu nás utvrdil v přesvědčení, že naše strategie investovat do dětí a mladých lidí je správná a obce tyto dotace potřebují. Zároveň tím přispíváme k našemu dlouhodobému cíli, který vede k rozvíjení kvalitního života na venkově, aby nedocházelo k jeho vylidňování,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Žádosti o dotace do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury, bylo možné podávat od 19. června do 18. srpna (12 hodin) 2017. Ministerstvo pro místní rozvoj eviduje 337 žádostí, čímž došlo k převisu stanovené finanční alokace o 664 %. Nejvíce žádostí přišlo ze Středočeského kraje (52), dále z Jihomoravského kraje (47) a Zlínského kraje (41). Nejméně projektů si připravil Karlovarský kraj.

Dotace v celkové alokaci 100 milionů korun bude využita především na rekonstrukci, modernizaci a vybudování hřišť či rekonstrukci a modernizaci tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Finanční příspěvek není udělován na vybavení těchto zařízení. Maximální výše dotace činí až 5 milionů korun, dolní limit na jednu akci představuje 500 tisíc korun. Dotace je poskytována do výše 70 % skutečně vynaložených nákladů.*

Vyhodnocení žádostí proběhne do konce září.

PŘEHLED POČTU PODANÝCH ŽÁDOSTÍ PODLE KRAJŮ

Kraj Počet žádostí Požadavek celkem (Kč)
Jihočeský 16 41 763 133
Jihomoravský 47 111 224 834
Karlovarský 6 14 850 384
Královéhradecký 21 38 105 480
Liberecký 12 17 545 415
Moravskoslezský 32 60 931 600
Olomoucký 30 88 631 893
Pardubický 21 40 050 494
Plzeňský 15 24 056 860
Středočeský 52 104 903 143
Ústecký 12 30 998 407
Vysočina 32 54 893 741
Zlínský 41 116 172 111
CELKEM 337 744 127 495

Zdro: MMR ČR

Seznam všech žádostí o dotace je vyvěšen na: https://www.mmr.cz/getmedia/a7091196-0ffa-431e-9795-863151e63955/Seznam-zadosti_2017_DT6.pdf

/zr/

Ilustrační foto archiv obce Bystřice na Třinecku (http://www.bystrice.cz)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *