Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Zajímáte se také o národní dotace?

Zachovat národní dotační programy, či posílit přímé rozpočty obcí a měst? O tom se vede mezi municipalitami vášnivá debata. Buď jak buď, pro letošní rok jich byla vyhlášena ještě řada, i když některé už podstoupily »redukční dietu«. NA OBNOVU REGIONŮ MÉNĚ O 1/3 Ministerstvo pro místní rozvoj...

Zachovat národní dotační programy, či posílit přímé rozpočty obcí a měst? O tom se vede mezi municipalitami vášnivá debata. Buď jak buď, pro letošní rok jich byla vyhlášena ještě řada, i když některé už podstoupily »redukční dietu«.

NA OBNOVU REGIONŮ MÉNĚ O 1/3

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo pro letošek následující dotační tituly určené pro obce a města (s uzávěrkou příjmu žádostí do 15. 2.):

Podpora rozvoje a obnovy venkova (PROV, alokace 100 mil. Kč);

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a budovách městských a obecních úřadů (13 mil. Kč);

Podpora bydlení (Výstavba technické infrastruktury, Výstavba podporovaných bytů, Regenerace panelových sídlišť);

Euroklíč (2 mil. Kč).

»Prostředky na program Podpora rozvoje regionů, v jehož rámci se uskutečňují podprogramy Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů a Podpora rozvoje a obnova venkova, byly ve vazbě na schválený státní rozpočet pro rok 2013 sníženy na třetinu oproti loňsku,« uvedl pro Moderní obec Marek Ženkl z Odboru komunikace MMR. První zmíněný podprogram proto nebyl vyhlášen vůbec a v PROV dostaly »stopku« dotační tituly č. 4 Obnova drobných sakrálních staveb v obci a č. 5 Podpora zapojení romské komunity do života obce.

CYKLOSTEZKY BEZE ZMĚN I NADÁLE

Obce a města se do ledna mohly zapojit i do tří programů, které vyhlásil Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI): na cyklostezky, bezpečnost a projektové práce a nové technologie. »Pro příští a další roky se s vyhlášením příslušných programů počítá také, s předpokladem 150 mil. Kč na cyklostezky, stejnou částkou na programy bezpečnosti a se 100 mil. Kč na projekty a technologie,« sdělil Ing. Karel Havlíček ze SFDI.

PODPORA PAMÁTKÁM, SNAD I KINU

Ministerstvo kultury pro letošní rok vyhlásilo: Program obnovy a regenerace městských památkových rezervací a zón, Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (příjem žádostí v prvním kole končí 28. 2. a ve druhém 30. 4.), Program záchrany architektonického dědictví (uzávěrka na podzim 2012), Program péče o vesnické památkové rezervace, památkové a krajinné zóny (příjem návrhů skončil v lednu) a Havarijní program pro nemovité kulturní památky (příjem do ledna). Vyhlášen zatím nebyl Program podpora pro památky UNESCO.

Kromě oblasti památkové péče bylo obcím a městům přístupné např. i Výběrové dotační řízení OMA v oblasti kinematografie a médií určené na podporu festivalů, vzdělávání, propagace české kinematografie (uzávěrka na podzim 2012).

Pokud se týká podpory digitalizace kin, ta se dosud prováděla prostřednictvím Státního fondu kinematografie. Fond však zanikl přijetím zákona 496/2012 Sb., o audiovizi, který vstoupil v platnost 1. 1. 2013. Nový Fond teprve vzniká a nelze tedy zatím přijímat žádné žádosti. O zaměření nových výzev by se mělo rozhodnout podle informací Bc. Jana Vondrysky, DiS. z mediálního odboru MK do března.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *