Základní dokumenty pro pětimiliardovou podporu České republiky z Norských fondů podepsány

Memoranda o porozumění pro nové období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů mezi Českou republikou a donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem byla včera slavnostně podepsána v Anežském klášteře v Praze. Jde o třetí období této finanční podpory, kterou Česká republika přijímá již od roku 2004 a v jejímž rámci dosud získala téměř šest miliard korun.

V novém programovém období 2014–2021 obdrží Česká republika 184,5 mil. eur (přibližně 5 mld. Kč). Podporu získají projekty zaměřené především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Oproti předchozímu období bude kladen ještě větší důraz na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. Nové období též přináší velké možnosti pro bilaterální projekty.

„Jsem velmi rád, že jsme při vyjednávání nového programového období dospěli s donory ke shodě nad podporovanými oblastmi, které jsou přínosné pro další ekonomický rozvoj České republiky, jako například podpora výzkumu a inovací,“ uvedl k podpisu memorand ministr financí Ivan Pilný.

Memoranda, která stanovují základní podmínky implementace EHP a Norských fondů v České republice a vymezují vzájemně dohodnuté programové oblasti, jejich zaměření a výši podpory, podepsala Elsbeth Tronstad, státní tajemnice norského ministra pro evropské záležitosti EHP a EU, Maria-Pia Kothbauer, velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví pro Českou republiku se sídlem ve Vídni,  a za Českou republiku Milena Hrdinková, ředitelka kanceláře ministra financí.

Konkrétní zaměření programů a nastavení výzev bude předmětem vyjednávání v  příštích měsících. S ohledem na přípravný a schvalovací proces ze strany donorů se vyhlášení prvních výzev předpokládá nejdříve ve druhé polovině roku 2018. Projekty budou muset být ukončeny nejpozději do 30. dubna 2024. Stejně jako v minulém období bude také kladen velký důraz na posilování bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a donorskými státy. Za tímto účelem bude vyčleněna speciální částka určená jak na pomoc při vyhledávání partnerů, tak přímo na iniciativy realizované ve spolupráci s institucemi z Norska, Lichtenštejnska a Islandu.

Místo slavnostního podpisu memorand nebylo zvoleno náhodně. Projekt Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v minulém programovém období, a to v hodnotě téměř 30 mil. Kč.

V letech 2009–2014 bylo takto podpořeno celkově 892 výjimečných projektů v různých oblastech. Mezi příjemce byly v tomto období rozděleny bezmála tři miliardy korun (2 907 522 960 Kč), což je téměř 100 % finančních prostředků určených právě na podporu projektů.*

/tz/

na snímku:

Z podpisu memorand o porozumění pro nové období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů mezi Českou republikou a donorskými státy, zleva: Elsbeth Tronstad, Milena Hrdinková a Maria-Pia Kothbauer

Foto: Ivan Ryšavý

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down