Základní registry začínají další rok plného provozu

Nejrozsáhlejší projekt elektronizace státní správy, systém základních registrů by měl především: šetřit nohy občanů, čas úředníků a 3-4 miliardy korun z veřejných financí ročně.

Potvrzuje se tato prognóza po prvním roce ostrého fungování systému ZR? Spokojme se zatím s konstatováním, že je stále co dolaďovat, a že své zkušenosti s ním už má většina občanů i obecních a městských úřadů. Ostatně kolik orgánů veřejné moci se do systému již připojilo? »Z celkového počtu 1862 orgánů veřejné moci, které registrují některý svůj agendový informační systém v informačních systémech veřejné správy, se základními registry spolupracuje 70,2 %,« odpověděl v polovině července Bc. Jiří Korbel z odboru tisku a PR Ministerstva vnitra. »Většina malých obcí přistupuje k základním registrům prostřednictvím rozhraní CzechPOINT@office.«

Zejména pro malé obce se podle Jiřího Korbela v současnosti připravuje možnost ověření nebo reklamování údajů obyvatele a osoby z moci úřední formulářem zaslaným prostřednictvím CzechPOINT@office. Zadána k implementaci a otestována má být funkcionalita umožňující obcím získat hromadné výpisy z Registru obyvatel.

INFORMAČNÍ PODPORA MV BUDE POKRAČOVAT I PO PRÁZDNINÁCH

Problémy a nesrovnalosti, na něž obce v souvislosti s prací v systému ZR narazily, mohly konzultovat např. na informačních seminářích, které v jednotlivých krajích pořádala Správa základních registrů (SZR). Ty letošní z období březen až červen byly zaměřeny na následující oblasti: připojování OVM/AIS k základním registrům v celorepublikovém přehledu a mezikrajském srovnání, stav připojení konkrétního kraje – problematika certifikátů (testovací a ostré prostředí); přehled agend, v nichž má kraj působnost a ty, které ve skutečnosti využívají; přehled uskutečněných transakcí; informace ke službám (včetně vysvětlení principu kompozitních služeb pro ISEO a CIS); přehled nejčastěji řešených problémů se službou ServiceDesku; zvýraznění technické podpory HelpDesku; provozní informace, problémy, řešení,« vyjmenoval Jiří Korbel. Odpovědi k otázkám kladeným na seminářích jsou zveřejněny na adrese: www.szrcr.cz/organy-verejne-moci/kraje.

Na začátek září připravuje SZR seminář s dodavateli informačních systémů pro veřejnou správu, který by měl svým obsahem zodpovědět jejich dotazy týkající se především fungování ISZR a stavu registrace agend. A dále se na podzim plánují společná jednání se zástupci ORP za účasti jednotlivých správců základních registrů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *