Zákony a vyhlášky v aktuálním znění

Publikace Veřejné zakázky, Koncesní předpisy - ÚZ č. 914 obsahuje úplné znění zákona o veřejných zakázkách po další novele související s vydáním certifikátu a elektronickými nástroji. Byla doplněna o další 4 důležité vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách specifikující profil zadavatele, zakázky...

Publikace Veřejné zakázky, Koncesní předpisy – ÚZ č. 914 obsahuje úplné znění zákona o veřejných zakázkách po další novele související s vydáním certifikátu a elektronickými nástroji. Byla doplněna o další 4 důležité vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách specifikující profil zadavatele, zakázky na stavební práce, odůvodnění účelnosti zakázky s účinností převážně k 1. 9. 2012. Knížka obsahuje 16 předpisů v aktuálním znění; poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány (podle stavu k 30. 7. 2012). Více je na www.ver.sagit.cz.


Publikace Životní prostředí – ÚZ č. 912 obsahuje aktuální znění 27 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého. Knížka je doplněna o 4 nové zákony: o ochraně ovzduší, o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, o ukládání oxidu uhličitého a chemický zákon. Většina předpisů byla od minulého vydání dotčena řadou změn, které jsou v textech zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány (podle stavu k 9. 7. 2012). Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů. Více informací najdete na www.zpr.sagit.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *