Zalesňovací a údržbové práce

Naše obec již téměř 10 let uskutečňuje projekt od nákupu pozemků, až po jejich přípravu na zalesnění. Jelikož Zemědělské družstvo (ZD) projevilo neobvyklou iniciativu k nápravě původně zalesněných partií ve vodou a erozí ohrožených lokalitách v horších bonitách a také obec má eminentní zájem, aby...

Naše obec již téměř 10 let uskutečňuje projekt od nákupu pozemků, až po jejich přípravu na zalesnění. Jelikož Zemědělské družstvo (ZD) projevilo neobvyklou iniciativu k nápravě původně zalesněných partií ve vodou a erozí ohrožených lokalitách v horších bonitách a také obec má eminentní zájem, aby družstvo fungovalo s ohledem na zaměstnanost desítek spoluobčanů, bylo rozhodnuto o pokračování nájemních smluv a ponechání pozemků plánovaných k zalesnění nadále ZD, které tak může napravit jednak škody z minulých let v krajině způsobené velkoplošným hospodařením, jednak získat dotaci na ukončení zemědělské výroby. Dotace se poskytuje po dobu 15 let počínaje rokem následujícím po zalesnění. Proto bylo nutné sepsat smlouvu na dobu 16 let, což je ostatně i podmínkou pro získání dotace. Všechny zákonné podmínky byly splněny. Pravdou ale je, že zalesňovací a údržbové práce prováděla naše obec a poté je na základě smlouvy o dílo zemědělskému družstvu fakturovala. Opoziční zastupitel nás však obviňuje z klientelismu, tedy vzájemné korupce. Jde opravdu o klientelismus a porušujeme nějakým způsobem zákon?

Není úplně jasné, v čem by mohlo spočívat ze strany obce byť i jen myslitelné porušení zákona. Pokud zalesňovací a údržbové práce prováděla obec za úhradu, pak na straně obce k žádnému porušení jejích hospodářských zájmů a povinností při správě obecního majetku nedošlo. Problém by mohl být možná z hlediska čerpání dotace ze strany ZD, to ale lze těžko posoudit bez znalosti dokumentů. Zákon o obcích na základě informací uvedených v dotazu porušený není (obec něco vykoná a dostane za to zaplaceno, lze předpokládat, že adekvátní částku…).

Ing. MARIE KOSTRUHOVÁ

odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *