Zaostřeno na základní registry

Za měsíc budeme svědky spuštění ostrého provozu systému základních registrů, jednoho ze stěžejních projektů českého e-Governmentu. Veřejná správa u nás začne sdílet data a z pohledu občanů i úředníků by mělo ubývat administrativy.

Systém základních registrů (ZR) by měl po 1. červenci nastartovat změnu fungování veřejné správy (VS). »Veřejná správa dosud nesdílí žádná data, která občan dokládá sám o sobě, takže ten musí při jejich změně obíhat řadu úřadů,« komentuje Robert Ledvinka, vrchní ředitel Sekce pro e-Government na Ministerstvu vnitra (MV). Z pohledu úředníků jsou ZR důležité tím, že zavádějí tzv. referenční údaj, jenž je právně závazný svým obsahem v čase a má přednost před všemi ostatními údaji. Tzn., že úředník v etapě získávání a ověřování dat o subjektu přijme referenční údaj ze ZR a nebude nad ním muset váhat.

TECHNOLOGICKY SE VŠE STIHNE

MV je správcem Registru práv a povinností (RPP), Registru obyvatel (ROB) a Informačního systému ZR. »Technologicky jsou ZR dodávány ve dvou navázaných instancích,« vysvětluje Jiří Korbel z tiskového a PR odboru MV. »Jedna instance bude zajišťovat běžný provoz, druhá změny a zároveň bude schopna v případě potřeby fungovat i jako záložní. Jednotlivé registry jsou dnes již dodány po stránce HW, SW i aplikační vrstvy v obou instancích.«

Procesně je systém ZR v ověřovacím provozu a probíhá připojování prvních editačních agendových informačních systémů – AIS (IS evidence obyvatel, katastru nemovitostí, územní identifikace, Informační systém datových schránek – ISDS, Czech POINT atd.). Je dokončeno iniciační naplnění daty, která se ověřují a čistí. (Čištění bude pokračovat i po 1. 7., neboť tím, jak občan či firma komunikuje s VS, odhalují se i případné nesrovnalosti v datech.) Zbývá připojit další editační AIS a od června též AIS pro čtení údajů z RPP.

PROCESNÍ STRÁNKA SE ŘEŠÍ

Po technologické stránce by se k 1. červenci mělo vše stihnout, po té procesní však k tomuto datu podle Roberta Ledvinky systém ZR připraven nebude. Ve skluzu je naplnění RPP daty ústředními správními orgány – ÚSÚ (ministerstva a další). Tím vázne i přihlášení dalších orgánů veřejné moci (OVM) k působnosti v agendě. K 1. 7. by totiž měla být ustavena matice rolí pro všechny zákony v ČR, mělo by být jasno, který úředník má přístup ke kterému údaji, může jej měnit a jak to celé kontrolovat. (Zákon o ZR č. 111/2009 Sb. však dává k naplnění a dočištění RPP dva roky.) MV se nyní zabývá dočasným řešením kontroly přístupů k rolím, tak aby po 1. 7. mohl systém fungovat.

Druhým problémem je neexistence interaktivních formulářů, které ÚSÚ zatím rovněž nedodaly. »Tam, kde vše nebude zvládnuto technologicky na straně úřadu, nebo nebudou formuláře, bude k dispozici řešení prostřednictvím Czech POINT nebo ISDS, kde budou formuláře připraveny MV,« uklidňuje Robert Ledvinka.

Příprava na práci se ZR se vedle editorů tedy týká i OVM, které budou údaje z registrů využívat. Musí si zajistit komunikaci svých IS se systémem ZR a správně nastavit oprávnění k využívání údajů z nich v podkladech, které zasílají RPP. Pokud tyto podmínky nesplní, nebudou moci využívat údaje ze ZR, ani je žádat přímo od osob.

SITUACE V DALŠÍCH REGISTRECH

Do základního registru osob (ROS), jehož správcem je Český statistický úřad (ČSÚ), vstoupí obce do role editora z důvodu zřizování příspěvkových organizací. Obce s rozšířenou působností (ORP) budou editory fyzických osob – provozovatelů stanic měření emisí a honebních společenstev. ČSÚ vytvořil integrovaný agendový informační systém registru osob (ROS-IAIS), který bude editorům nabízen bezplatně, zaručí potřebnou ochranu vedených údajů a k jeho využití postačí připojení na internet za pomoci Jednotného identitního prostoru. O tom, jak se do ROS-IAIS připojit, budou obce informovány prostřednictvím DS. V plánu je i vyškolení pracovníků ORP, kteří by se stali konzultanty pro ostatní obce. Podporu nabízí ČSÚ na stránkách www.czso.cz/ros či e-mailu: ros@czso.cz.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a editorský agendový informační systém územní identifikace (ISÚI) jsou podle místopředsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (správce RÚIAN) Karla Štencla, připraveny k instalaci posledních verzí svých aplikací a k předposlednímu naplnění daty. Finální doladění se předpokládá počátkem tohoto měsíce.

Podporu nabízí ČÚZK na webu www.ruian.cz nebo prostřednictvím e-mailu: podpora@cuzk.cz. V krajích fungují tzv. koordinátoři rozběhu RÚIAN/ISÚI, k dispozici je též 30 školitelů (z řad pracovníků katastrálních pracovišť, obcí, krajů), kteří sami organizují školení koncových uživatelů.

JAK JSOU NA TOM V OBCÍCH?

Když by se někdo zeptal všech obcí, jak jsou daleko s přípravou na spuštění ostrého provozu ZR, dostal by podle Cyrila Čapky, předsedy Komise informatiky Svazu měst a obcí ČR, odpovědi na škále od »co to je?«, přes »něco jsme již slyšeli« až po »intenzivně na tom pracujeme«. Aktivních obcí denně přibývá. Velkou roli v přípravě na práci se ZR hrají ORP, jež kromě řešení vlastních problémů pomáhají obcím ve svém správním obvodu. Jejich výčet by byl dlouhý, namátkou lze uvést Vodňany, Kladno, Vyškov, Velké Meziříčí a za Prahu MČ 13 a 8. Obdobně postupuje i řada krajů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *