09.06.2017 | 06:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zástupci obecních a městských policií řešili migraci, kybernetickou bezpečnost a aktuální legislativní změny na II. mezinárodní konferenci obecních policií zemí V4

Společnost FT Technologies ve spolupráci s Veletrhy Brno uspořádala ve středu 31. května 2017 mezinárodní konferenci, určenou pro velitele a ředitele obecních a městských policií, starosty
a zástupce místních samospráv, partnerské organizace a zástupce integrovaného záchranného systému. Zájem více než 170 účastníků, zejména z České republiky a Slovenska, potvrdil význam setkání, které se zaměřilo na tři hlavní témata: migraci osob, kybernetickou bezpečnost
a současnou legislativu.

Konference se konala první veletržní den bezpečnostních veletrhů IDET, PYROS a ISET a byla rozdělena do tří tematických bloků, v rámci kterých si její účastníci vyměňovali své zkušenosti a rokovali o aktuálních tématech, jež jsou spojena s činností obecních a městských policií.

„Městská policie není centrálně řízená jako Policie České republiky a zejména strážníci v menších městech a obcích se nemají kde potkat a načerpat nové informace, proto je pro ně konference zajímavá,“ říká Daniel Bednařík, předseda představenstva akciové společnosti FT Technologies, která první ročník uspořádala v loňském roce. Lze říci, že společnost je v pozici technologického lídra v oblasti informačních systémů, které řídí procesy na městských policiích, a proto se od ní aktivita tohoto typu i očekává. „Zároveň vznikla výborná synergie s Veletrhy Brno a probíhajícími bezpečnostními veletrhy. Účastníci naší konference měli možnost navštívit IDET, PYROS i ISET, seznámit se s odbornou problematikou, setkat se s dodavateli technologií
i s partnery, se kterými se potkávají na ulici při zajišťování bezpečnosti, jako je policie, hasiči a další složky,“
doplňuje Bednařík.

 

Obecní a městské policie jsou významným partnerem Policie České republiky

O potřebě setkávat se a vyměňovat si zkušenosti hovořil ve svém příspěvku rovněž první náměstek policejního prezidenta České republiky brigádní generál Martin Vondrášek. „Je mou milou povinností zastoupit pana policejního prezidenta a poděkovat za práci a službu, kterou odvádíte občanům České republiky a také za dlouhodobou spolupráci. Jsem rád, že mohu být přítomen na této konferenci,“ poznamenal Vondrášek.  „Neznám jiného, významnějšího partnera na poli zajišťování veřejného pořádku, než jsou obecní a městské policie a vždycky jsem dával najevo, že to je náš velice významný partner. Policie České republiky si velice dobře uvědomuje, že na místní záležitosti veřejného pořádku nemá kapacitu, a že mnohdy je ta městská policie v těch městech schopna zajišťovat dodržování pořádku trošku lépe než česká policie, která má další úkoly v trestním řízení apod. Jsem velice rád za každou takovouto akci a jsem rád, že ji mohu podpořit,“
dodal Vondrášek. Ztotožňuje se i s tématy zaměřujícími se na bezpečnostní situaci v České republice, a které i souvisí s mezinárodními aktivitami Policie České republiky – tedy společná ochrana státních hranic či kybernetická bezpečnost.

 

Buďme hrdi na naši značku, naše řemeslo

„V tomto roce si připomínáme pětadvacet let vzniku novodobých městských policií. Jsem velmi rád za to, že jsme se dokázali domluvit a společně vystoupit a prezentovat se na veletrzích a široké veřejnosti připomenout a sdělit, že jsme tady a za tu dobu pětadvaceti let, že jsme ušli kus cesty,“ přiblížil v úvodu svého vystoupení Milan Kladníček, předseda Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a Hlavního města Prahy. Podle něj je důležité si uvědomit, že v zaměstnaneckém poměru u obecních policií je v současnosti deset tisíc osob, z toho více než osm a půl tisíc jsou strážníci. „Sám za sebe i za Vás bych byl rád, kdybychom byli hrdi na naši značku, naše řemeslo. Když budeme jednotní, bude v tom síla,“ připomenul Kladníček,
který z titulu své funkce převzal nad konferencí záštitu. Ve stejném duchu hovořil také jeho slovenský protějšek Ján Andrejko, prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenské republiky. „Jsem rád, že jsme se mohli zúčastnit této konference, protože každá výměna zkušeností je pro nás důležitá. Jsou zde přítomni zástupci všech krajů Slovenské republiky i celé naše prezidium,“ podotknul Andrejko, který tak jako předseda českého kolegia považoval za samozřejmost podpořit konání konference svojí záštitou. Tu z titulu své funkce předsedy Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky převzal rovněž, tak jako v uplynulém roce, Roman Váňa. „Jsem rád, že se tady můžeme podruhé setkat na této skvělé konferenci. Jsem poctěn, že jsem mohl převzít záštitu. Každý, kdo se bezpečností zabývá, ví, že práce městských policií je velmi důležitá, že je to ta každodenní práce v první linii, že je to ten každodenní život s občany, a já Vám přeji ve Vaši práci mnoho úspěchů. Jedu na jednání výboru pro bezpečnost, abychom v druhém čtení projednali novelu zákona o obecní policii, přičemž si myslím, že ten zákon bude od prvního ledna příštího roku platit,“ poznamenal Váňa. I to, že se může setkat se zástupci městských a obecních policií na takovém, poměrně velkém, formátu považuje za skvělé, protože se domnívá, že ta výměna zkušeností a informací je pak více bezprostřední a nezkreslená.

 

Setkávat se je nesmírně důležité

Nejen zájem několika desítek obecních a městských policií zastoupených z České republiky, Slovenska i Polska (Maďarská delegace se před konferencí omluvila), ale i vyjádření samotných přednášejících a účastníků konference v průběhu jednotlivých přednášek, diskuzí a přátelských hovorů o přestávkách daly za pravdu, že setkávat se je nesmírně důležité. „Ta konference je velmi přínosná. Při výměně zkušeností se ukazuje, že máme velmi podobné problémy, třeba i různé možnosti řešení a také právní nástroje. Můžeme se vzájemně inspirovat, abychom ještě lépe mohli vykonávat svoji práci,“ přitakal Artur Hołubiczko, velitel Straży miejskiej z polského města Częstochowie. A tak kromě diskuzí nad přednáškami se řada hovorů stáčela také k děkováním za příležitost se setkat a v přátelském prostředí si postěžovat, v dobrém slova smyslu pochlubit i požádat o radu. Za všechny to shrnul hned v úvodu konference Milan Kladníček. „Na začátek bych chtěl vyseknout obrovskou pochvalu organizátorům, že se pořádání této konference ujali. Je pro nás velmi důležité se setkávat a vyměňovat si zkušenosti. Sami bychom to nebyli schopni zorganizovat,“ podotkl Kladníček.
Za tato slova sklidil potlesk stosedmdesáti přítomných účastníků. Dá se tak předpokládat, že nic nebrání tomu, aby se za rok zástupci obecních a městských policií sešli na dalším ročníku mezinárodní konference.

 

 


II. Mezinárodní konferenci obecních policií zemí visegrádské čtyřky organizovala společnost FT Technologies, a. s., lídr na českém trhu v oblasti poskytování informačních technologií pro obecní a městské policie – dodavatel informačního systému MP Manager. Hlavním partnerem byla společnost Veletrhy Brno a. s., která poskytla nejen zázemí pro konání samotné konference, ale zajistila pro účastníky konference rovněž zajímavý doprovodný program v podobě návštěvy mezinárodních bezpečnostních veletrhů IDET, PYROS, ISET. Poděkování náleží rovněž dalším partnerům konference, kteří jsou zveřejněni na stránkách konference www.fttech.org/konference, spolu s dalšími podrobnějšími informacemi o konferenci.*

 

Kontakt pro média:

Ing. Pavel Boháč, PR manažer FT Technologies a. .

e-mail: bohacp@fttech.org, tel.: +420 606 934 896

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down