01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zdaleka se nevracíme do původních kolejí

Vláda ČR v srpnu rozhodla, že neposkytne státní příspěvek na financování projektů podpořených z regionálních operačních programů (ROP). Ve středu 22. září své původní rozhodnutí částečně pozměnila. Jak a co konkrétně to znamená pro příjemce dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, objasňuje Ing. David Sventek, MBA, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Vláda svým srpnovým usnesením zrušila státní příspěvek 7,5 % na financování regionálních rozvojových projektů. Znamená její zářijové rozhodnutí, že region dostane to, co měl původně ztratit?

Proti usnesení úplně pozastavit přísun peněz ze státního rozpočtu se nyní vláda rozhodla poskytnout regionům 1,1 miliardy korun na rok 2011 a 400 milionů korun na rok 2012. Jsou to peníze na projekty s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace v našem i dalších šesti regionech soudržnosti. Umožní nám to zčásti dostát závazkům, které jsme příjemcům dotací dali. Kontinuita čerpání peněz se tak nepřeruší. Patří za to poděkování hejtmanům, starostům a všem, kteří se k původnímu rozhodnutí vlády vyjádřili a pomohli vyvinout tlak. Zdaleka se však nevracíme do původních kolejí.

Hovoříte o částečném naplnění závazků. Je snad ještě nějaká mezera, kterou přislíbené prostředky ze státního rozpočtu nepokryjí?

Regionální operační programy měly původní požadavek a příslib spolufinancování státního rozpočtu na částku přibližně 2,2 miliardy korun na roky 2011 a 2012. Dostaneme tedy o jednu třetinu méně, protože podle slov premiéra Petra Nečase vláda omezila příspěvek státního rozpočtu na projekty krajů, které tvoří finančně zhruba třetinu všech projektů v ROP.

Spolufinancování již nasmlouvaných projektů obcí, neziskových organizací a podnikatelů je pro následující dva roky zajištěno. Otázkou zůstává, jakou míru spolufinancování budeme schopni poskytnout dalším desítkám podpořených projektů, které byly v posledních měsících schváleny nebo jsou nyní schvalovány. V jejich finančních plánech se předpokládalo, že získají dotaci v maximální výši 92,5 %. Pro nositele projektů může být nyní velmi složité hledat dodatečné zdroje, aby byli schopni celý projekt financovat. Dokážu si představit, že to pro ně bude vypadat neseriózně, když se mění podmínky za běhu. Ujišťuji však všechny naše partnery a nositele projektů, že tento krok nebyl učiněn z vůle Regionální rady Moravskoslezsko. My se intenzivně snažíme najít cestu, abychom mohli zcela splnit své závazky a neohrozili uskutečnění rozvojových projektů v našem regionu. Věřím, že takové řešení najdeme.

Co tedy mohou žadatelé a příjemci dotace z ROP Moravskoslezsko očekávat do budoucna?

Naše regionální rada reagovala na srpnové usnesení vlády snížením poskytované dotace ve vyhlašovaných výzvách z maximálních 92,5 % na 85 % celkových způsobilých výdajů. Jelikož se v nejbližší době nedá předpokládat, že by se příspěvky státního rozpočtu, který hledá úspory v mnoha oblastech, vrátily na původní dohodnutou výši, je velmi pravděpodobné, že budoucí výzvy budou nabízet spolufinancování ve výši 85 %. I tak je to atraktivní nabídka prostředků na financování investic v našem regionu, neobávám se proto výrazného poklesu poptávky po dotacích. U projektů s tzv. veřejnou podporou, čili komerčních projektů například v cestovním ruchu, se míra spolufinancování podle mého předpokladu měnit nebude.

Lze vyčíslit ztráty, které z aktuálního vývoje plynou? Co konkrétně znamenají?

Odebráním státního příspěvku přijdeme v následujících letech přibližně o miliardu korun, kterou bychom z ROP Moravskoslezsko mohli použít na podporu mnoha prospěšných regionálních investic. Tato ztráta se odrazí ve zvýšené finanční zátěži příjemců dotací v nově předkládaných projektech, a to na rozpočty kraje, měst, obcí a dalších veřejných a neziskových subjektů. Jak jsem již zmínil, snažíme se tuto zátěž minimalizovat a hledáme pro to nejlepší variantu.

Spolufinancování již nasmlouvaných projektů obcí, neziskových organizací a podnikatelů je pro následující dva roky zajištěno, říká Ing. David Sventek.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down