Ze sbírky zákonů

Přinášíme výběr několika důležitých právních předpisů a dalších relevantních materiálů, které vyšly v poslední době ve Sbírce zákonů. Nařízení vlády č. 68/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění...

Přinášíme výběr několika důležitých právních předpisů a dalších relevantních materiálů, které vyšly v poslední době ve Sbírce zákonů.

Nařízení vlády č. 68/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb.

Předpis dopadá na zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a s ním související prováděcí předpisy. Podle článku I nové vyhlášky se totiž v nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění

některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb., část jedenáctá včetně nadpisu zrušuje.

Podle nařízení vlády se postupuje od 1. ledna 2014.

Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

I tato vyhláška Ministerstva vnitra ČR dopadá na zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a s ním související prováděcí předpisy. Podle úvodního ustanovení vyhláška stanoví technické podmínky věcných prostředků požární ochrany uvedených v odstavci 2 prvního paragrafu, jejichž splnění je podmínkou pro zařazení věcných prostředků požární ochrany do vybavení jednotek požární ochrany podle zákona o požární ochraně.

Vyhláška vyšla 9. dubna 2015 a účinnosti nabyla po patnácti dnech.

Vyhláška č. 72/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR rozvádí zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Týká se například evidence při skladování u výrobce nebo distributora, evidence v případech, kdy návykové látky a přípravky nejsou skladovány, evidence v lékárně a dalších evidencí.

Podle vyhlášky se postupuje od 1. května 2014.

Vyhláška č. 76/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

Mění se přílohy č. 1 a 2, které obsahují vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem a vzor tiskopisu potvrzení o občanském průkazu.

Podle vyhlášky se postupuje od 19. května 2014.

Vyhláška č. 83/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví ČR mění vyhlášku, která rozvádí zákon o ochraně veřejného zdraví a také zákon o potravinách a tabákových výrobcích.

Vyhláška byla rozesána 14. května 2014, účinnosti nabyla patnáctým dnem po vyhlášení.

Zákon č. 86/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů

Změny zákona doprovází i nová příloha, která stanovuje vzor osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolnické službě.

Vyhláška byla rozesána 21. května 2014, účinnosti nabyla patnáctým dnem po vyhlášení.

Zákon č. 87/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákon o ochraně ovzduší se rozšiřuje a upřesňuje.

Podle zákona se postupuje od 1. června 2014.

Mgr. JAN JANUŠ

šéfredaktor měsíčníku Právní rádce

Rubrika je připravena ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *