Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Zelená úsporám opět pro veřejné budovy

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa plní svůj slib a umožní čerpání dotací na úspory energií ve veřejných budovách z programu Zelená úsporám. Již nyní mohou žadatelé ze sektoru veřejných budov obnovit své požadavky na přidělení dotací na zateplení a změnu způsobu vytápění z programu Zelená...

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa plní svůj slib a umožní čerpání dotací na úspory energií ve veřejných budovách z programu Zelená úsporám. Již nyní mohou žadatelé ze sektoru veřejných budov obnovit své požadavky na přidělení dotací na zateplení a změnu způsobu vytápění z programu Zelená úsporám. Současná aktivní bilance programu Zelená úsporám, kdy je již proplaceno přes 14 mld. Kč (61 286 žádostí za 14,071 mil. Kč), umožňuje alokovat ve prospěch veřejných budov prvních 200 mil. Kč.

Jak Tomáš Chalupa uvedl, i případné další finanční přebytky v programu budou také použity pro tento sektor. K dalšímu uvolňování finančních prostředků by tak podle odhadu mohlo dojít v červenci a říjnu 2012. »Dotacemi budou podporovány budovy sociálního, školského či kulturního sektoru, tedy především školy a mateřské školky, pečovatelské domy pro seniory nebo zdravotnická zařízení,« připomněl ministr s tím, že ministerstvo ani na Státní fond životního prostředí neuvažují, že by byly podporovány např. rekonstrukce objektů ministerstev či jiných státních budov.

Žadatelé o dotace na zateplení veřejných budov budou nyní moci čerpat finance buď z programu Zelená úsporám, nebo také z 35. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3., oblast podpory 3.2. (Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry). Žádost může být podána v obou programech. Avšak v momentě přiznání dotace v jednom z programů bude žadatel automaticky vyřazen z programu druhého, aby tak nemohl na jedno a totéž opatření čerpat dotaci dvakrát.

Program Zelená úsporám byl zahájen 22. dubna 2009 a byl určen výhradně pro vlastníky rodinných a nepanelových bytových domů. Následně od 1. září 2009 byl otevřen také pro panelové bytové domy. Od 19. července 2010 byl rozšířen i na investice do veřejných budov. Po výrazném nárůstu počtu žádostí v druhé polovině roku 2010 však bylo nutné jejich příjem přerušit a získat čas na překontrolování správnosti údajů u všech podaných žádostí i upřesnit výši disponibilních prostředků. V dubnu 2011 bylo jasné, že v programu chybí téměř 8 miliard korun. MŽP proto navrhlo systémová opatření, která by vedla k zajištění vyrovnaného stavu. Tomáš Chalupa opakovaně deklaroval, že v případě, kdy po uspokojení všech řádných žádostí rodinných a bytových domů v programu dojde k přebytku, bude použit přednostně k vyplácení žádostí z oblasti veřejných budov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *