Zelený kruh bije na poplach: Ministerstvo průmyslu a obchodu chce omezit práva vlastníků, dotčených obcí i veřejnosti, a nejen pokud jde o jádro

Jak dnes upozornila Asociace ekologických organizací Zelený kruh, Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje zrušit standardní způsob povolování stavebních záměrů, pokud se jakkoli vztahují k výrobě energie z jádra. Nově otevřené lomy, výstavba silnic, jaderné elektrárny, vedení vysokého napětí či malé jaderné reaktory, ale třeba také konečné úložiště vysoce radioaktivních odpadů mají být umisťovány do volné krajiny bez řádného projednání. Návrh přitom nerespektuje legislativu EU, kterou je Česká republika vázána. Zelený kruh proto podává v rámci dnes končícího připomínkové řízení zásadní námitky.

Zelený kruh tvrdí, že MPO pod záminkou ochrany klimatu navrhuje zrušit při povolování nových jaderných reaktorů a související infrastruktury standardní povolovací procesy. Zrušeno má být posouzení všech kladů a záporů a vypořádání připomínek dotčených subjektů, konkrétně odborníků veřejné správy, samospráv, majitelů pozemků a veřejnosti žijící v místě záměru.

Nejkomplikovanější stavby typu jaderných elektráren, které si zaslouží pečlivé posuzování a vyvažování dopadů, mají být povolovány rychle a bez možnosti návrh kritizovat. Radikálně zjednodušené podmínky povolování se mají týkat také hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, těžby nerostů, výstavby silnic a instalace vedení vysokého napětí. Takové uvolnění pravidel pro povolování je podle ekologických organizací naprosto nepřijatelné a znamená návrat do praxe režimu před rokem 1989.

Zelený kruh připomíná, že návrh mimo jiné předpokládá:

  • Zkrácení všech lhůt pro vyjádření, některé mají být pouhých deset dnů
  • Zrušení možnosti odvolat se proti povolení
  • Automatický souhlas dotčených orgánů, pokud se nevyjádří ve zkrácené lhůtě
  • Stanoviska dotčených orgánů nebudou závazná
  • Radikální omezení vlastnických práv formou uvalení věcného břemene nebo rozsáhlého vyvlastnění
  • Vláda by umožnila umístění záměrů bez ohledu na stanovisko kraje a dotčených obcí

Předložený návrh podle Zeleného kruhu nerespektuje závazky, které pro Českou republiku vyplývají z předpisů EU a mezinárodních úmluv. Směrnice a nařízení EU nepřipouštějí u staveb zásadně ovlivňujících životní prostředí fikci souhlasu nebo zrušení přezkumu formou odvolání a požadují zachování práva veřejnosti podílet se na rozhodování.*

/zr/

Ilustrační foto: web obce Chanovice

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down