01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Železnice Desná: Příklad, že "to jde"

Od roku 2002 má Svazek obcí údolí Desné na Šumpersku ve svém majetku železniční trať č. 293 mezi Šumperkem a Kouty nad Desnou a mezi Petrovem nad Desnou a Sobotínem.

Svazku patří také kolejová vozidla pro osobní dopravu, používaná na trati. Historie Železnice Desná, jak se trať nazývá, má svůj zrod u povodně z roku 1997. Ta totiž trať poškodila natolik, že Ministerstvo dopravy ji rozhodlo zrušit. S ministerstvem však nesouhlasily obce podél tratě a založily svazek obcí, který ji převzal do nájmu a nechal zrekonstruovat. Před třemi roky pak trať i kolejová vozidla svazek získal do svého vlastnictví.

PROVOZOVATEL DRÁŽNÍ DOPRAVY A PROVOZOVATEL TRATĚ

Dopravu na trati provozuje společnost Connex Morava, a. s. , pro niž se svazek rozhodl na základě výběrového řízení. Starosta Rapotína a předseda Svazku obcí údolí Desné Ing. Ondřej Kopp říká: "Náklady na údržbu a další rozvoj tratě, tedy na vlastní železniční svršek, pozemky, zabezpečovací zařízení či zastávky, jsou záležitostí svazku a Connex se na nich nepodílí. Pro provoz tratě si svazek ve výběrovém řízení zvolil samostatného provozovatele, jímž je nyní společnost SART. Finanční prostředky na údržbu a opravy tratě poskytuje Státní fond dopravní infrastruktury, prostředky na opravy a rekonstrukce budov jsou zajišťovány z různých dotačních titulů. Údržbu kolejových vozidel hradí společnost Connex v rámci svých provozních nákladů, opravy a rekonstrukce vozidel platí svazek."

Olomoucký kraj na základě smlouvy o závazku veřejné služby přispívá na úhradu ztráty ze zajišťování základní dopravní obslužnosti, přičemž příjemcem této podpory je společnost Connex Morava. Naopak finanční prostředky na údržbu a opravy tratě dostává společnost SART. Finanční prostředky na rekonstrukce a nové investice jdou svazku obcí, který podle zákona vybírá zhotovitele, a ty pak přímo financuje.

SYNERGIE DVOU DRUHŮ DOPRAVY

Společnost Connex Morava je významným autobusovým dopravcem na Šumpersku. Ředitel její dopravní kanceláře Transtour a železniční dopravy Ing. Štefan Bernáth, CSc., považuje převzetí železniční dopravy v mikroregionu za významnou možnost realizovat synergické efekty koordinací obou druhů dopravy. Tvrdí, že Connex Morava je připravena převzít provozování železniční dopravy i na dalších tratích. Jestliže by ovšem opět dostala možnost zvýšit její efektivitu a samozřejmě pokud by bylo zajištěno financování případné ztráty.

Ředitel Bernáth rovněž připomíná, že na Železnici Desná ve srovnání se stavem před povodní v roce 1997 došlo k řadě úsporných opatření vedoucích k vyšší produktivitě práce. To konstatuje i starosta Kopp, byť připouští, že srovnávat současnost s minulostí lze jen obtížně. "České dráhy měly na trati řádově desítky pracovníků, kteří zajišťovali provoz stanic, prodej jízdenek, údržbu, opravy apod. To vše se od té doby organizačně změnilo," uvádí starosta. "Prodej jízdenek zůstal zachován pouze ve čtyřech stanicích, protože nyní se uskutečňuje hlavně formou předprodeje. Počet strojvedoucích a průvodčích je dán jinou organizací práce i jiným oběhem vozidel. Zjednodušeně lze říci, že dopravu na trati dnes zajišťuje zhruba polovina lidí než před povodní."

LIDÉ SI POLEPŠILI I V KULTUŘE CESTOVÁNÍ

Přitom kultura cestování se lepší. Connex Morava například vybavila vozy informačním systémem s hlásičem zastávek a směrovými tabulemi. Vozidla byla opravena a dostala nový lak, postavily se tři nové objekty zastávek a výpravní budova v Koutech nad Desnou bude zrekonstruována díky podpoře z programu Phare 2003.

Ing. Kopp má za to, že regionální železniční tratě, nad nimiž se vznáší hrozba zániku, by měly dostat možnost převodu do vlastnictví příslušných mikroregionů - a tam, kde procházejí rozlehlejším územím, pak do vlastnictví krajů. "V každém případě rozhodnutí o tom, zda trať ponechat či zrušit, by se mělo přijímat na příslušném samosprávném orgánu, tedy lidmi, kteří v daném území žijí, odpovídají za jeho rozvoj a vlastní provoz budou případně následně financovat," dodal předseda Svazku obcí údolí Desné.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down