Kategorie:
Různé

Zemní plyn: Zájmy distributorů a zájmy obcí

Pod tímto názvem redakce časopisu Moderní obec uspořádala 20. listopadu v pražském hotelu Amarilis pro starosty a další zástupce obcí a měst odbornou konferenci. Na konferenci šlo o to navzájem si vysvětlit zájmy i možnosti municipalit na straně jedné a distribučních plynárenských společností na...

Pod tímto názvem redakce časopisu Moderní obec uspořádala 20. listopadu v pražském hotelu Amarilis pro starosty a další zástupce obcí a měst odbornou konferenci. Na konferenci šlo o to navzájem si vysvětlit zájmy i možnosti municipalit na straně jedné a distribučních plynárenských společností na straně druhé – to vše pod záštitou předsedkyně Energetuckého regulačního úřadu (ERÚ) Aleny Vitáskové.

Jednatel společnosti RWE GasNet Miloslav Zaur, který na konferenci hovořil za všechny distribuční společnosti v rámci skupiny RWE, tedy RWE GasNet, s. r. o., JMP Net, s. r. o., SMP Net s. r. o., a VČP Net, s. r. o., připomněl,vysoký stupeň plynofikace obcí napříč všemi regiony (nejvyšší podíl plynofikovaných obcí – z 89 % – je na území jižní Moravy), ale také více než 300 tisíc přípojek bez odběru. Další rozvoj distribuční sítě proto bude z pohledu distribučních plynárenských společností skupiny RWE motivován individuálními požadavky (individuální výstavba a developerské projekty).

Před nájmy plynárenských zařízení či jejich provozováním za úhradu nebo vznikem a připojením lokální distribuční sítě distributoři v rámci skupiny RWE preferují odkupy sítí od obcí a měst.

Podle Miloslava Zaura distributoři v rámci skupiny RWE aktuálně provozují zhruba 7 tisíc km pronajatých plynovodů a evidují k tomu 3080 uzavřených nájemních smluv, přičemž 1511 smluv bylo uzavřeno s obcemi a městy. Kupní cena tohoto majetku – na základě vyhlášky ERÚ č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů – činí 1,884 mld. Kč. Ovšem na obnovu těchto sítí, jak připomněl Miloslav Zaur, bude nutné vynaložit investice ve výši přibližně 40 mld. Kč. Současná legislativa přitom provozovateli distribuční sítě neukládá povinnost pronajaté sítě odkupovat.

Jednatel RWE GasNet vysvětlil i některé okolnosti spojené s nájemními vztahy mezi obcemi a distribučními společnostmi. Těmto vztahům jsme se v Moderní obci již několikrát podrobně věnovali (viz např. Nájemné za distribuční plynové sítě budí rozruch. Proč? – MO č. 12/201, Skupina RWE chce změnu nájmů v distribuční síti – MO č. 10/2012) a této problematice zůstaneme na našich stránkách věrni i nadále.

Tím spíše, že distribuční plynárenské společnosti skupiny RWE na základě analýzy právních rizik vyplývajících ze současného znění Energetického zákona, i některých možných ekonomických dopadů pozastavily od letošního května uzavírání nájemních smluv k nově budovaným plynárenským sítím. Smluvní vztahy uzavřené před tímto termínem zůstávají v platnosti – a jak Miloslav Zaur na konferenci ujistil, budou dodrženy. Pro rok 2013 v souvislosti s novelou vyhlášky č.140/2009 Sb., distribuční společnosti ve spolupráci s ERÚ připravují nový typ nájemní smlouvy, s nímž chtějí do 30. 6. 2013 oslovit všechny pronajímatele tak, aby do 30. 11. 2013 mohly být příslušné smluvní vztahy aktualizovány.Už dříve pro Moderní obec Miloslav Zaur odhadl, že přibližně dvě třetiny obcí by si tak mohly i polepšit.

K vystoupením jednotlivých řečníků se podrobněji vrátíme v lednovém vydání Moderní obce.

Hlavními partnerem konference byla společnost RWE GasNet, s. r. o., partnery Svaz měst a obcí ČR, Česká plynárenská unie a hotel Amarilis.

Mezi diskutujícími z pléna se neztratil ani Miloslav Zaur, jednatel RWE GasNet.

Za SFŽP promluvil Ondřej Vrbický a (u stolu zleva) prezident ČPU Oldřich Petržilka, Jaroslav Steinbauer (MPO ČR) a Pavel Drahovzal (SMO ČR).

V odpolední části hovořili (zleva): Miloslav Zaur (RWE GasNet), Lubor Alex (eCENTRE), Miloš Sladký (MěÚ Semily), Petra Grigelová (ERÚ) a Ingrid Lipusová (Vortal Connecting Business CZ).

Jednateli RWE GasNet Miloslavu Zaurovi (sedícímu vpravo) asistoval vedoucí odboru regulace a řízení rizik RWE GasNet Luboš Strachota.

Prezident ČPU Oldřich Petržilka věcně doložil, že zemní plyn má budoucnost.

Konference Zemní plyn: Zájmy distributorů a zájmy obcí se uskutečnila v příjemném prostředí hotelu Amarilis ve Štěpánské ulici v centru Prahy.

FOTO: RADOVAN MIČA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *