Autor
Kategorie:
Různé

Získávání údajů z registru obyvatel se usnadní

Zejména pro ty úřady, které nemají zaregistrovaný svůj agendový informační systém (AIS), je k dispozici nová služba hromadného výdeje údajů z ROB a z AIS evidence obyvatel.

Spuštění služby, jež umožňuje tzv. hromadný výdej údajů z registru obyvatel (ROB) a agendového informačního systému evidence obyvatel, oznámilo minulý měsíc Ministerstvo vnitra, které ji připravilo ve spolupráci se Správou základních registrů (SZR).

STAČÍ VYPLNIT FORMULÁŘ

Kompetentní úředníci dostanou pohodlnější možnost, jak v souladu se zákonem získávat aktuální údaje o obyvatelích, kteří mají pobyt na území jejich obce. Jde o informace, jež úřad potřebuje znát z důvodu vykonávání své působnosti, konkrétně o narození, úmrtí, změně pobytu, státním občanství, počtu obyvatel atd.

Tyto údaje obce využívají např. pro zjištění, kterým obyvatelům a na jakou adresu mají či nemají zasílat složenky za svoz odpadu. Postup nahrazuje dřívější praxi poskytování tzv. změnových sestav obecními úřady s rozšířenou působností obcím I. a II. typu.

Získávat referenční údaje z ROB a z AIS evidence obyvatel lze od 10. března prostřednictvím elektronického formuláře »Žá- dost o využití údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel« na Portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz). Na základě žádosti úřadu, zaslané do datové schránky SZR, bude do datové schránky příslušné obce odeslán soubor s příslušnou informací.

Žádost o poskytnutí údajů o fyzických osobách s pobytem na území příslušné obce může podat statutární zástupce obce či jím pověřená osoba. Každý výdej osobních údajů z těchto systémů se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a žádost je nutné podat vždy minimálně 15 pracovních dní před požadovaným datem zpracování.

Pro usnadnění práce úřadů se získáváním dat z těchto systémů byl pro potřeby obcí vytvořen podrobný manuál, který je publikován na webových stránkách Ministerstva vnitra a na Portálu veřejné správy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *