Život v českých obcích a městech: Reformy pro reformy

Jaký dopad mají současné, mnohdy nekoncepční vládní reformy na obyvatele obcí i měst a jaká rizika přinášejí? Právě tomuto tématu se bude mimo jiné věnovat i XV. ročník Finanční konference, kterou Svaz měst a obcí České republiky uspořádá ve dnech 29.-30. listopadu v Praze. Pro stabilní a...

Jaký dopad mají současné, mnohdy nekoncepční vládní reformy na obyvatele obcí i měst a jaká rizika přinášejí? Právě tomuto tématu se bude mimo jiné věnovat i XV. ročník Finanční konference, kterou Svaz měst a obcí České republiky uspořádá ve dnech 29.-30. listopadu v Praze.

Pro stabilní a udržitelné financování obcí je stěžejním rozpočtové určení daní. V letošním roce byla sice přijata kompromisní novela, která má pomoci především menším spádovým městům postiženým negativním efektem tzv. U-křivky, ale již nyní upozorňujeme, že novela přináší i značná rizika. Varujeme před přílišným optimismem, neboť údaje o odhadech daňových příjmů pro účely výpočtu změn rozpočtového určení daní byly zjevně nadhodnocené, jak ukazuje průběžné inkaso celostátních daní.


S žonglováním s daňovými příjmy souvisejí i reformy ve veřejné správě a regionálním školství, které přinášejí další otazníky a narušují stabilitu územní samosprávy. Svazu se sice podařilo po dlouhodobé kritice přimět letos v květnu Ministerstvo školství přiznat chybu a zastavit práce na reformě financování regionálního školství, ale starostové si uvědomují nutnost změn v systému financování školství a potřebu vést o optimálním způsobu další debatu. Podobně je postavena i reforma veřejné správy: Místo vyřešení podstatných otázek ztrácíme čas margináliemi. Reforma územní veřejné správy předpokládá rychlá optimalizační řešení, která jsou však bez přímé odezvy v reorganizaci a změně kompetencí ústřední státní správy nevyužitelná.

Naplnily se obavy Svazu z loňského roku i v oblasti sociální reformy. Úřady práce nejsou schopny efektivně provádět sociální šetření, neznají místní problematiku – a hlavně nestíhají. Ukazuje se, že od obcí odtržený systém výplaty sociálních dávek je nefunkční, a jen čas ukáže, jak dopadne systém S-karet. Podobný krach zažívají i základní registry. Registry nefungují, chybějí v nich relevantní data nebo vykazují zásadní chyby a neexistuje ani metodická pomoc. Na podfinancování celého systému a nedostatek času na uvedení registrů do provozu jsme však upozorňovali od samého počátku.

Pod praporem boje proti korupci došlo ke změnám v systému veřejného zadávání a již první měsíce účinnosti novely zákona ukázaly obrovský pokles objemu veřejných zakázek. Cena vítězí nad kvalitou a starostové se oprávněně bojí takové veřejné zakázky vypisovat a riskovat. Do budoucna taková tendence může negativně ovlivnit ekonomiku – veřejné zakázky totiž představují až 18 % HDP. A jsme zase u nezaměstnanosti, ekonomických problémů středních a malých firem, nižšího výběru daní a dopadu do rozpočtů obcí.

Uvedený nástin současných problémů samosprávy je pouze příkladem z mnoha plíživých reforem, se kterými se obce nyní vyrovnávají. Všichni si uvědomujeme, že jsou nutné. Ale už nelze reformami pouze saturovat deficit státního rozpočtu na úkor obcí. Svaz se stále snaží upozorňovat na problematické návrhy a věřme, že i do budoucna bude mít dostatečnou sílu odvracet podobné nekoncepční změny.

Ing. DAN JIRÁNEK
předseda Svazu měst a obcí ČR, primátor statutárního města Kladna

 

Všichni si uvědomujeme, že reformy jsou nutné. Ale už nelze reformami pouze saturovat deficit státního rozpočtu na úkor obcí.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *