Zjistěte si, zda vaše obec či vaše město nefiguruje na mapě rizikových míst Portálu nehod  

Cyklistická sezóna nabírá pomalu na obrátkách. Řada Čechů vyráží na kolech nejen na výlety, ale i do práce či do školy. A s tím, jak roste teplota na teploměru, roste nejen počet cyklistů na silnicích, ale i počet nehod. Podle Portálu nehod poroste nepřetržitě až do července, kdy každý rok kulminuje. Jednou z nejčastějších příčin nehod motoristů s cyklisty je podle analýzy Portálu nehod nedání přednosti v jízdě.

V loňském roce došlo k 4163 střetům cyklistů s motorovým vozidlem šetřeným ze strany Policie ČR. Rok předtím, kdy vrcholila tzv. covidová cyklistika, to bylo 4306 nehod. Přičemž nehod zaviněných cyklisty bylo loni 70 % a řidiči 30 % z celkového počtu střetů,“ uvádí Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Obecně počet nehod v průběhu roku od jara strmě roste a kulminuje většinou v červenci, který je podle Portálu nehod pro cyklisty nejnebezpečnějším měsícem v roce. Loni během července přibylo 679 nehod tohoto druhu.

CYKLISTÉ S ŘIDIČÁKEM LÉPE ZVLÁDAJÍ PROVOZ

U nehod zaviněných cyklistou je nejčastější příčinou podle analýzy Portálu nehod nezvládnutí řízení kola a nevěnování se plně jízdě (65 % nehod). Druhou nejčastější příčinou je pak nedání přednosti (18 % ze všech nehod). U nehod, kde viníkem byl řidič, je nejčastější příčinou nedání přednosti (44 %) a nevěnování se plně řízení vozu (38 %).

Velkou roli u příčin nehod zaviněných cyklistou hraje jeho věk. Děti a mladí cyklisté do 24 let zaviní 29 % nehod nedáním přednosti v jízdě. Naproti tomu u dospělých cyklistů je nedání přednosti příčinou jen 12 % nehod, které způsobí. Je zřejmé, že řidičská zkušenost a znalost dopravních předpisů pomáhají dospělým cyklistům lépe zvládat dopravní situace,“ připomíná Marek Sibal, datový analytik Portálu nehod.

V PRAZE SE BOURÁ PŘI DOJÍŽDĚNÍ DO PRÁCE

Na celkovém počtu nehod mají největší podíl nehody cyklistů s automobily ve Zlínském (8,8 %), Olomouckém (8,4 %) a Jihočeském kraji (8 %).

Naproti tomu v Praze je to 1 % – nicméně nehody pražských cyklistů se naprosto vymykají ostatním regionům v podílu nehod cyklistů v mladém věku. Cyklisté ve věku 32–38 let mají 20% podíl na nehodách kol a automobilů a věková skupina 25–31 let má pak 18% podíl. Růst popularity dojíždění na kole do práce se tak v Praze projevuje i na nehodovosti.

NEBEZPEČNÉ KŘIŽOVATKY

Mapa rizikových míst Portálu nehod zobrazuje přehled nejvíce rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců, a to jak v celé ČR, tak v jednotlivých krajích. „Zobrazit je možné riziková místa i podle příčiny nehody: vysoká rychlost, předjíždění, srážka se zvěří a nyní nově i nehody s cyklisty. Znalost rizikových míst a větší opatrnost řidičů, pokud jimi projíždějí, mohou přispět k větší bezpečnosti na silnicích,“ vysvětluje Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

A která jsou podle mapy rizikových míst ta nejnebezpečnější místa v ČR podle počtu nehod motoristů s cyklisty a podle výše škody odhadnuté Policií ČR? Podle dat Portálu nehod mají všechna nejrizikovější místa jedno společné – jde o rušné křižovatky v centrech měst.

Jak se dále na Portálu nehod uvádí, nejrizikovějším místem pro cyklisty je rušná křižovatka v centru Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi před městským úřadem, kde se „potkávají“ dvě hlavní náměstí, Masarykovo a Komenského. „Za rohem“ je navíc turisty – a i těmi na kolech – vyhledávaný zámek a zámecké zahrady. Hustý provoz automobilů, cyklistů i chodců spojený s nepozorností a nerespektováním přednosti v jízdě – výsledkem tohoto mixu jsou střety automobilů a cyklistů se škodou za poslední dva roky podle odhadu Policie ČR ve výši 170 000 Kč.

Nymburk je městem cyklistů. Jeho křižovatka Boleslavské třídy, která slouží jako výpadovka z centra směrem na Mladou Boleslav, a ulic V Kolonii a Ferdinanda Schulze je však druhým nejrizikovějším místem pro cyklisty u nás. A opět za nimi stojí frekventovaný provoz a nerespektování přednosti v jízdě.

Rájem cyklistů je také jižní Morava. A pro cyklisty ideálním městem je tam například Břeclav. Čilý cyklistický dopravní ruch se však pojí i s nehodami. Třetím nejrizikovějším místem v ČR je tak podle Portálu nehod zdejší poměrně komplikovaná křižovatka na předmostí Dyje – ulic Nár. hrdinů, Sovadinova, Na Pěšině a Lidická.

Na dalších místech se umístila další moravská města, která nabízejí ideální podmínky pro dopravu do práce či za oddechem na kolech. Na čtvrtém místě je Opava a její kruhový objezd na křižovatce Nákladní, Rybářská, Oblouková. Je poblíž obchodního centra v nákupní zóně města – a frekvence motoristů a cyklistů a s tím spojené nehody jsou tak bohužel nasnadě.

Poslední z pětice nejrizikovějších míst podle Portálu nehod je olomoucká křižovatka vytížené dvouproudé vozovky na ulici 17. listopadu a tř. Kosmonautů a křižující Wittgensteinovy ulice.

Tabulka: Nejrizikovější místa nehod cyklistů a automobilů podle počtu nehod a odhadnuté škody Policií ČR za posledních 24 měsíců

Nehodové místoPočet nehod za posledních 24 měsícůOdhadnutá škoda podle PČRNejčastější příčina
Brandýs nad Labem: křižovatka Masarykova a Komenského nám.5170 000 KčNedání přednosti proti příkazu: Stůj, dej přednost
Nymburk: křižovatka Boleslavské třídy a ulic V Kolonii a Ferdinanda Schulze5117 000 KčNedání přednosti proti příkazu: Stůj, dej přednost
Břeclav: křižovatka ulic Nár. hrdinů, Sovadinova, Na Pěšině a Lidická575 000 KčNedání přednosti proti příkazu: Dej přednost
Opava: křižovatka ulic Nákladní, Rybářská, Oblouková573 000 KčNedání přednosti proti příkazu: Dej přednost
Olomouc: křižovatka ulice 17. listopadu, tř. Kosmonautů a Wittgensteinovy ulice 566 000 KčNedání přednosti proti příkazu: Dej přednost

Zdroj: Portalnehod.cz

ČERNÉ CYKLISTICKÉ PÁTKY

V které dny v týdnu na kolo raději nesedat? Podle analýzy Portálu nehod je to pátek, kdy se od roku 2010 stalo 7531 nehod cyklistů s motoristy.

Pokud se podíváme na věkové kategorie, je to však trochu jiné. Lidé v produktivním věku (18–59), kteří na kola nejčastěji usedají během víkendových výletů, mají nejvíce nehod v sobotu. Naproti tomu děti (do 18 let) a starší lidé (60+) nejčastěji bourají ve čtvrtek a pátek.

Pokud jde o vývoj počtu nehod v průběhu roku, asi nikoho nepřekvapí, že je nevyšší v letních měsících, přičemž kulminuje v červenci.

KRÁTCE O PORTÁLU NEHOD

Portál nehod vznikl za podpory Fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.*

/zr/

Ilustrační foto: archiv

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down