Zklidňování dopravy: Ztrátu za Evropou rychle doháníme

Soutěž Cesty městy shromáždila za 12 let svého trvání unikátní soubor přes 350 řešení, která ve městech a obcích zklidňují dopravu, přispívají k bezpečnosti jejích účastníků i ke zlepšení životního prostředí a kvality veřejného prostoru. Od roku 2002 ji pod záštitou ministra dopravy vyhlašuje...

Soutěž Cesty městy shromáždila za 12 let svého trvání unikátní soubor přes 350 řešení, která ve městech a obcích zklidňují dopravu, přispívají k bezpečnosti jejích účastníků i ke zlepšení životního prostředí a kvality veřejného prostoru. Od roku 2002 ji pod záštitou ministra dopravy vyhlašuje Nadace Partnerství spolu se společnostmi Škoda Auto a 3M, Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. a hlavním mediálním partnerem – časopisem Moderní obec. Společně jsme finančními a věcnými prémiemi v hodnotě přes 3,2 mil. Kč ocenili již více než 70 projektů vybraných odbornou porotou. Jejich databáze je na: http://stare.nadacepartnerstvi.cz/doprava/databaze-cesty-mesty.


Kromě inspirace v nich leží podklad pro hodnocení trendů ve zklidňování dopravy. Dnes rychle doháníme až desetileté zpoždění v moderním pojetí veřejného prostoru a dopravy, které jsme oproti Evropě měli v době zahájení soutěže. Způsobily ho nejen rigidní české normy, ale zejména mentální nastavení účastníků procesu. Pamatuji si, jak např. starostové Krmelína či Chlumce nad Cidlinou tehdy léta bojovali s vlastníky průtahů jejich obcemi i dopravní policií o možnost zpomalit dopravu na silnicích, kde zahynulo několik lidí. Jejich projekty nakonec byly oceněny jako průlomové, především za vytrvalost jejich nositelů.

Které pozitivní trendy u soutěžních projektů pozorujeme dnes?

Prosazují se odvážnější projekty dopravního zklidňování; kvalita i úroveň řemeslného zpracování roste, zejména v historických jádrech měst.

Realizace dopravních řešení je v nich často spojena s regenerací veřejných prostranství; s důrazem na kvalitu života ve městech.

Za posledních pět let došlo k velkému pokroku při rozvoji infrastruktury pro cyklisty.

Obce kladou větší důraz na propojení různých druhů dopravy (dopravní terminály).

Ze strany obcí je patrný pozitivní posun ve vnímání udržitelné dopravy; nutnost podpory šetrné mobility na úkor individuální automobilové se již stala obecně přijímaným názorem.

Přes všechny potěšující trendy odborná porota nachází ještě stále dost námětů ke zlepšování. Často starosta v nejlepší snaze vyřešit palčivý problém v obci pracně sežene peníze – a protože musí vyčerpat dotaci v brzkém termínu, najme projektanta, který to zvládne rychle a levně, vyběhá povolení a co nejrychleji nechá úpravu udělat. Na první pohled vypadá nová pěší zóna, křižovatka či cyklostezka skvěle. Expert však poukáže na řadu chyb, přičemž nejvíce jich bývá u prvků pro orientaci pohybově či zrakově postižených. Správné řešení by však nestálo ani o korunu víc!

Praxe odhaluje i velké mezery ve vzdělávání projektantů, samotných investorů, ale také pracovníků místních sdružení handicapovaných, kteří se k projektům na místní úrovni vyjadřují. Stavby mají sloužit desítky let. Proč by měly mít chyby jen proto, že projektant nezná některé principy nebo že stavbě chyběl důsledný dohled při realizaci? Jde o naše peníze!?

Soutěži Cesty městy a některým oceněným projektům se věnujeme také na str. 5 a 42 44.

 

MIROSLAV KUNDRATA
ředitel Nadace Partnerství

FOTO: ARCHIV

 

Ze strany obcí je patrný pozitivní posun ve vnímání udržitelné dopravy. Nutnost podpory šetrné mobility na úkor individuální automobilové se již stala obecně přijímaným názorem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *