01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zklidňování dopravy

Zatímco ve většině vyspělých zemí západní Evropy (ale např. i v Maďarsku) počet osob usmrcených při dopravních nehodách v posledním desetiletí setrvale klesá, u nás již delší dobu stagnuje (zhruba okolo 1500 usmrcených osob ročně). Vztaženo k počtu ujetých kilometrů, je v ČR úmrtnost při dopravních...

Zatímco ve většině vyspělých zemí západní Evropy (ale např. i v Maďarsku) počet osob usmrcených při dopravních nehodách v posledním desetiletí setrvale klesá, u nás již delší dobu stagnuje (zhruba okolo 1500 usmrcených osob ročně). Vztaženo k počtu ujetých kilometrů, je v ČR úmrtnost při dopravních nehodách asi čtyřikrát vyšší ve srovnání se zeměmi jako jsou Německo, Velká Británie, Švédsko a Švýcarsko. Významný je u nás také podíl nehod v obci, který v roce 2001 činil 41,3 % z celkového počtu nehod, zatímco v zemích západní Evropy byl podstatně nižší - např. ve Španělsku 18,5 %, Rakousku 22 % a Německu 24 %. Vysoký je v ČR i podíl chodců na celkovém počtu usmrcených osob - ve Švédsku, Maďarsku, Finsku a Rakousku se pohybuje mezi 12 % a 15%, zatímco u nás činí 22 % - 23 %.

Zvyšování bezpečnosti silničního provozu, a zvláště pak těch účastníků, kteří jsou z různých důvodů vystaveni vyššímu riziku (senioři a lidé se sníženou pohyblivostí, děti) je tedy naprostou nutností. Jednou z cest vedoucích k tomuto cíli je tzv. "zklidňování dopravy". Pod tímto pojmem rozumíme soubor opatření a nástrojů, sloužících ke zlepšení životního prostředí a bezpečnosti chodců a cyklistů na úkor rychlosti automobilové dopravy.

Kromě zvýšení bezpečnosti a snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí (hluk, plynné emise) se dopravní zklidňování snaží i o spravedlivější přerozdělení veřejného prostoru ve prospěch jiných aktivit než je automobilová doprava a zlepšení celkové estetiky veřejných prostranství.

S cílem uvést v širší známost kvalitní řešení ke zklidnění dopravy realizovaná v České republice vznikla i soutěž "Zklidňování dopravy ve městech a obcích", kterou vyhlásil program Doprava pro 21. století spolu s partnery - Ministerstvem dopravy a spojů ČR, Svazem měst a obcí ČR a měsíčníkem Moderní obec.

Soutěže se mohou zúčastnit obce, města, městské obvody a části z České republiky, zastoupené svými statutárními zástupci, a to s projekty, které byly realizovány v posledních pěti letech, jsou zaměřené na proměny veřejných prostorů měst a obcí a založené na optimálním uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a případně hromadné dopravy.

Soutěž proběhne ve dvou kategoriích - kategorii obce a kategorii města, městské obvody a části. Došlé přihlášky vyhodnotí devítičlenná odborná komise. Oceněny budou tři nejlepší projekty v každé kategorii. Mezi oceněné projekty bude rozděleno celkem 300 000 Kč (tj. 150 000 Kč v každé z obou kategorií). Navíc bude udělena Cena časopisu Moderní obec.

Uzávěrka pro zasílání přihlášek do soutěže je stanovena na 31. 5. 2002. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v říjnu 2002.

Více informací o soutěži získáte u Hany Foltýnové, Nadace Partnerství, tel.: 05/4221 8350, e-mail: hana.foltynova@ecn.cz, a na internetových stránkách http://doprava21.ecn.cz./

- fo -

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down