Změna užívání stavby bývá problematická

Obce často přistupují k řešení nedostatku míst ve školkách využitím volných kapacit v budovách základních škol. Není to však vůbec snadné řešení a nespočívá pouze v zakoupení vybavení herny pro předškoláky. Prostor musí projít procesem změny užívání stavby dle stavebního zákona. Vedle hygienických...

Obce často přistupují k řešení nedostatku míst ve školkách využitím volných kapacit v budovách základních škol. Není to však vůbec snadné řešení a nespočívá pouze v zakoupení vybavení herny pro předškoláky. Prostor musí projít procesem změny užívání stavby dle stavebního zákona. Vedle hygienických požadavků na vytvoření prostředí bez rizik pro zdraví dítěte do 6 let je nutno zohledňovat i aspekty požární ochrany.

Školka nesmí rušit vyučování a škola zase svým zvoněním nemůže narušovat odpolední odpočinek dětí. Dva provozy také nemohou sdílet jednu chodbu. Trasa pro děti ze školky ven musí být co nejkratší. Vhodné je zrušit v přilehlé části školy v odpoledních hodinách zvonění nebo úplně zrušit zvonek v části budovy, kde má školka oddělení.

Nejsložitější je splnit požadavek na provozní návaznost jednotlivých prostor školky – tj. herny (denní místnosti), šatny a záchodů s umývárnami. Ideální je využít samostatné křídlo či podlaží s vlastním vstupem, ale to je často nereálné. Je třeba nalézt takové prostorové řešení, aby učitelka měla přehled o pohybu dětí, je možné volit i různá provozní opatření – ohrádky či přepažení části chodby nábytkem.

Hygienické zařízení by mělo být vyčleněno pouze pro děti mateřské školy. Požadavky na jeho eventuální rekonstrukci vyplynou z věkové kategorie dětí.

Dalším problémem je způsob stravování dětí – ten se odvíjí opět od možností daných dispozičním řešením areálu školy. Pokud je jídelna dostatečně prostorná, aby se vytvořil oddělený úsek s dětskými stolky a židličkami, do kterého by přístup byl budovou a nejlépe bezbariérový, pak lze připustit stravování dětí ze školky v jídelně. Pokud tomu tak není, je nutno vytvořit podmínky k bezpečné dopravě pokrmů do oddělení mateřské školy (podmínky záleží na množství) s vybudováním vlastní výdejní místnosti s možnosti provozně odděleného mytí stolního nádobí.

Zvažuje se i návaznost šatny a herny – chybí-li návaznost zcela, je nutno řešit převzetí dětí od doprovodu alternativním způsobem. Přechodně je možné na dobu příchodu a odchodu dětí zajistit další osobu pro dohled nad pohybem v šatně, která nenavazuje přímo na hernu. Mnohdy si toto řešení vynutí pořízení kamerového systému.

Proces změny užívání musí být konzultován s vedením mateřské školy. Často jsou podmínky vyjednávány pouze s investorem (obcí) a vedením školy. Umístění mateřské školy do základní je vždy omezením pro obě zařízení.

BLANKA KUČEROVÁ

Hygienická stanice HMP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *