Změny na Ministerstvu pro místní rozvoj: zeštíhlení a vyšší efektivita úřadu

Změna systemizace Ministerstva pro místní rozvoj schválená vládou nabývá k 1. dubnu 2022 účinnosti. K hlavním cílům patří vyšší efektivita činností a zeštíhlení úřadu, proto dochází ke snížení dosavadního počtu sekcí na pět, včetně sekce státního tajemníka. Na ministerstvu je nově zřízen analytický útvar, který umožní realizovat politická rozhodnutí na základě vyhodnocení dat a kvalifikovaných analýz. Reflektována je i potřeba užší spolupráce mezi jednotlivými útvary ministerstva. Náměstci člena vlády, tzv. političtí náměstci, mají zároveň vymezeny oblasti činnosti a zadány konkrétní úkoly, na kterých by měli pracovat.

Mezi hlavní cíle systemizace patří větší efektivita a úspornost resortu. Zároveň vytváříme nové kvalitní analytické pracoviště, které umožní pracovat a rozvíjet všechny oblasti na základě tvrdých dat a analýz. Chceme jít české státní správě příkladem,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Z dosavadních sedmi odborných sekcí byla jedna zrušena a čtyři sloučeny do dvou nových. Další dvě odborné sekce byly rozšířeny o útvary z rušených sekcí. Sekce státního tajemníka se organizační změny nedotkly. S počtem sekcí se zároveň snižuje i počet náměstků, nově má tedy ministr pro místní rozvoj pět náměstků pro řízení sekce (včetně státní tajemnice) a dva náměstky člena vlády.

Paní Daniela Grabmüllerová nadále povede sekci koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů, která byla rozšířena o agendu cestovního ruchu s akcentem na posílení mezinárodní spolupráce a efektivnější implementaci evropských směrnic a nařízení. Náměstkem pro řízení sekce evropských a národních programů je od 1. dubna 2022 stále pan Zdeněk Semorád, kdy rovněž tato sekce byla rozšířena o některé útvary ze zrušené sekce regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Řízení agendy regionálního rozvoje bylo přesunuto přímo pod pana ministra. Tím také dochází ke zrušení pozice náměstka Davida Koppitze. "S panem náměstkem jsem spolupracoval již v předcházejících letech z pozice předsedy sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Velice si vážím jeho odborných kvalit a děkuji mu za práci, kterou na ministerstvu odvedl," dodal ministr Ivan Bartoš.

Dosavadní náměstci pan Jan Koudelka a paní Radmila Outlá budou na ministerstvu i nadále působit jako ředitelé odborů. Dvěma nově vzniklými sekcemi jsou sekce ekonomicko-provozní, kde jsou soustředěny útvary zajišťující běžné fungování ministerstva, a sekce bydlení, výstavby a veřejného investování, která bude zajišťovat odborné agendy z původních sekcí, včetně agendy sociálního začleňování. Nově zřízeným útvarem je odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, který se bude mimo jiné zaměřovat na dostupnost bydlení a služeb v obcích a městech, shromažďování dat a vytváření analýz k regionální politice a komunikaci s územními partnery. V následujících dnech budou vyhlášena výběrová řízení na náměstky pro řízení těchto sekcí a ředitele tohoto odboru.

Náměstkům člena vlády, Ondřeji Profantovi a Radimu Sršňovi, kteří byli jmenováni začátkem letošního roku, ministr Bartoš zaslal dopisy s popisem jejich politické mise v rámci resortu. Dopisy obsahují vymezení jejich činnosti a konkrétních témat, na kterých budou v následujících měsících pracovat. Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše tak chce nastavit efektivní a transparentní systém řízení agend Ministerstva pro místní rozvoj, který bude klást důraz na úspornost a podložené rozhodování.*

/TZ MMR/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down