Autor
Kategorie:
Legislativa

Změny pro zadavatele ve zkratce

Novela zákona o veřejných zakázkách, s účinností od 1. 4. 2012, přináší: Povinnost zadávat zakázky na dodávky a služby dosahující předpokládané hodnoty 1 mil. Kč bez DPH a více a zakázky na stavební práce dosahující předpokládané hodnoty 3 mil. Kč a více. Rozšíření působnosti zákona na více...

Novela zákona o veřejných zakázkách, s účinností od 1. 4. 2012, přináší:

Povinnost zadávat zakázky na dodávky a služby dosahující předpokládané hodnoty 1 mil. Kč bez DPH a více a zakázky na stavební práce dosahující předpokládané hodnoty 3 mil. Kč a více.

Rozšíření působnosti zákona na více subjektů. Za dotovaného zadavatele je nově považován každý, kdo obdrží více než 50 % prostředků na zakázku z veřejných zdrojů.

Zavedení kategorie »významná veřejná zakázka«. V případě státu jde o zakázky dosahující předpokládané hodnoty nejméně 300 mil. Kč bez DPH, u samospráv (kraje, obce) 50 mil. Kč. Tyto zakázky bude vždy schvalovat u státu vláda, u samospráv zastupitelstvo. Zavádí se u nich i delší lhůty pro podání nabídek.

Zpřísnění podmínek pro zadávání zakázek na stavební práce. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhláškou stanovuje podrobnosti zadávací dokumentace, výkazu výměr, soupisu stavebních prací a obchodní podmínky.

Zrušení zadávacího řízení, pokud by měl zadavatel hodnotit méně než dvě nabídky.

Povinnost u všech zakázek (kromě zjednodušeného podlimitního řízení a jednacích řízení) 30 dní předem odesílat k uveřejnění předběžné oznámení obsahující i zdůvodnění nutnosti realizace zakázky.

Zavedení pojmu »osoba se zvláštní způsobilostí«, která bude zaměstnancem veřejného zadavatele s povinností absolvovat vzdělávací program MMR, bude se vyjadřovat k zadávací dokumentaci a dále se stane povinným členem hodnoticích komisí. U nadlimitních zakázek na stavební práce bude vyjádření k zadávací dokumentaci poskytovat tzv. osoba s odbornou způsobilostí, tj. s autorizací.

Zavedení pojmu »hodnotitel veřejné zakázky«. Tito hodnotitelé budou losováni do hodnoticích komisí u významných státních zakázek a mohou podávat podnět k prošetření na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jejich seznam vede MMR.

Povinnost provést hodnocení formou elektronické aukce zakázek na dodávky vymezených prováděcím předpisem.

Odstranění možnosti omezovat počet účastníků na základě lepší kvalifikace nebo losování.

Povinnost zadavatele uveřejnit na svém profilu tyto části zadávací dokumentace:

celou textovou část včetně textové části smlouvy od 500 tisíc korun; skutečně uhrazenou cenu za celou zakázku; dále odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, stanovení předmětu zakázky, způsobu hodnocení vzhledem k potřebám zadavatele; informace o subdodavatelích, kterým hlavní dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo více než 5 % v případě významné veřejné zakázky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *