Změny v exekučním řádu směrem k obcím

Devatenáctého září letošního roku Poslanecká sněmovna přijala novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Jaké jsou dopady, které obecním rozpočtům přináší? Poslancům se podařilo přehlasovat senátní pozměňovací návrh, který byl pro obce krajně nevýhodný. Tím nadále věřitelům zůstává...

Devatenáctého září letošního roku Poslanecká sněmovna přijala novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Jaké jsou dopady, které obecním rozpočtům přináší?

Poslancům se podařilo přehlasovat senátní pozměňovací návrh, který byl pro obce krajně nevýhodný. Tím nadále věřitelům zůstává zachováno právo svobodné volby exekutora bez ohledu na místní příslušnost, ale zároveň se zabránilo zásadnímu zásahu do vymáhaní komunálních pohledávek, které lze vedle výkonu rozhodnutí a exekuce vymáhat i daňovou exekucí (místní poplatky, pokuty, místní daně). Senát totiž ve svém pozměňovacím návrhu původně navrhoval, aby při vymáhání daňových pohledávek náklady exekuce nesl povinný jen do výše stanovené daňovým řádem a zbytek by exekutorovi doplácel oprávněný. Fakticky by to znamenalo, že obce by byly na exekucích značně ztrátové a musely pohledávky vymáhat buď samy, nebo prostřednictvím finančních úřadů. Naštěstí si poslanci uvědomili, že obce na to nemají ani lidi, ani prostředky a senátní návrh přijat nebyl.

Návrh na exekuci se nadále podává k exekutorovi, který žádá soud o pověření k provedení exekuce. Novinkou je, že pověření exekutora není rozhodnutím, tudíž proti němu není přípustné odvolání a odpadají dnešní průtahy s vyznačováním právní moci na usnesení. Exekutor poté, co je soudem pověřen, zašle povinnému uvědomění o exekuci a poučí ho o možnosti podat návrh na zastavení exekuce do 15 dnů od doručení výzvy exekutora, jinak exekuci provede. Včas podaný návrh na zastavení exekuce má odkladný účinek.

Novela zavádí i úpravu horní hranice cestovného v § 87 exekučního řádu, kdy Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou upraví horní hranici výše cestovních náhrad, které bude exekutor účtovat povinnému. Vícenáklady by exekutorovi hradil oprávněný podle hesla: »Buď si vezmi exekutora z místa, nebo si zvol, koho chceš, ale za nadstandard si připlatíš«. I nadále však platí možnost upravit maximální výši účelných hotových výdajů mezi oprávněným a exekutorem smlouvou podle § 90 exekučního řádu a novela se nebude aplikovat se zpětnými účinky.

Při vymáhání výživného pro nezletilé dítě bude mít exekutor možnost pozastavit řidičské oprávnění. To neplatí v případě, kdy to povinný potřebuje k výkonu povolání. I tak lze očekávat, že příslušná pracoviště budou mít co do činění s touto novou agendou. Exekuční příkaz se doručí orgánu, který vede registr řidičů podle zvláštního právního předpisu.

Počínaje 1. 1. 2013 již soudy nebudou provádět výkon rozhodnutí tam, kde lze povinnost vykonat podle správního nebo daňového řádu. Naopak výkon rozhodnutí vyklizením s bytovou náhradou budou vykonávat jen soudy.

Nové možnosti vedení exekuce na mzdu a účet manžela povinného, nové způsoby provedení exekuce (dražba pohledávky, členských práv v bytovém družstvu nebo správa nemovitosti) otevírají prostor pro posílení vymahatelnosti pohledávek obecně.

Novela nabude účinnosti k 1. 1. 2013.

LUKÁŠ JÍCHA

exekutorský kandidát

Exekutorský úřad Přerov JUDr. Tomáše Vrány

Návrh na exekuci se nadále podává k exekutorovi, který žádá soud o pověření k provedení exekuce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *