01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Znak kraje

Znak kraje Podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, mohou kraje užívat svůj vlastní znak a prapor. Na jejich návrh je uděluje předseda Poslanecké sněmovny. Příprava krajských symbolů podléhá řadě odborných heraldických a vexilologických kritérií včetně kritérií pro udělování znaků a praporů krajům...

Znak kraje

Podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, mohou kraje užívat svůj vlastní znak a prapor. Na jejich návrh je uděluje předseda Poslanecké sněmovny. Příprava krajských symbolů podléhá řadě odborných heraldických a vexilologických kritérií včetně kritérií pro udělování znaků a praporů krajům podle § 5 zákona č.129/2000 Sb., o krajích.

Již v lednu 2001 byl radou Libereckého kraje schválen text výzvy veřejnosti k předkládání námětů na symboly kraje a následně uveřejněn v regionálních médiích a mezi odbornou veřejností. Na základě této výzvy bylo možno zasílat návrhy znaku odpovídající kritériím heraldického podvýboru sněmovny. Současně rada rozhodla, že bude uzavřena smlouva se zkušeným odborníkem v oblasti komunální heraldiky Mgr. Janem Tejkalem.

Do uzávěrky přišlo celkem 20 námětů. Pro jejich vyhodnocení byla ustanovena pracovní skupina, která z předložených námětů zpracovala doporučení radě. Rada pak schválila rozpracovat pět ideových námětů podle doporučení pracovní skupiny. Konkrétně: červenomodře čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém poli je zobrazen český lev, ve druhém poli stříbrné vozové kolo o osmi loukotích (ze znaku města Liberce). Třetí pole mělo být řešeno variabilně v následujících verzích: stříbrný vydutý hrot v modrém poli (Ještěd); v modrém poli stříbrný vydutý hrot s vlnitou patou - znázornění řeky a jezera; v modrém poli 4 jehličnaté stromy vyrůstající ze čtyřvrší; v modrém poli stříbrné břevno, nahoře jehličnatý řez, dole vlnitý řez; v modrém poli stříbrné figury člunku, suknových háčků a poháru (s nutností vhodné kompoziční úpravy).

Na základě tohoto doporučení heraldik zpracoval šest variant znaku. Rada poté vybrala tři návrhy k dalšímu posouzení veřejnosti. Návrhy byly uveřejněny v novinách, regionální televizi a na internetových stránkách. Po diskuzi a úpravách byl zastupitelstvem schválen následující návrh: čeveno-modře čtvrcený štít, v prvním a čtvrtém poli český lev, ve druhém poli stříbrné vozové kolo s osmi rameny a ve třetím pak stříbrný volný vydutý hrot (viz znak na titulní straně časopisu).

Vozové kolo ve znaku Liberce přitom bylo prvkem znaku rodu Redernů (Rad - německy kolo), kteří si znak přinesli z rodného Slezska. Přišli do Čech až po polovině šestnáctého století a získali frýdlantské panství s hradem Frýdlantem i městem Libercem. Za Redernů se stalo panství jedním z nejvýnosnějších statků v Českém království - rod se zasloužil o rozvoj soukenictví a plátenictví. Kryštof z Redernu se na straně českých stavů účastnil stavovského povstání a po Bílé hoře musel emigrovat.

Návrh symbolů Libereckého kraje již byl schválen sněmovním podvýborem pro heraldiku.

- Jz -

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down