Znáte dostatečně stav veřejného osvětlení?

V současnosti vedle sebe existují obce s kvalitními i zastaralými soustavami veřejného osvětlení. Mnohé soustavy jsou však značně podfinancované, neboť obce musí řešit jiné problémy.

Jde také o důsledek toho, že v posledních dvaceti letech chyběla v oblasti veřejného osvětlení významná finanční podpora. Některé obce nemají ani základní přehled o veřejném osvětlení – pasport nebo energetický audit, což je základ, od něhož se odvíjí možnosti úspor. Bez celkové znalosti soustavy veřejného osvětlení nelze zavádět úsporná opatření.

ENERGETICKÝ AUDIT A PASPORT SOUSTAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

V případě zanedbané soustavy veřejného osvětlení je dobré provést energetický audit, který podá základní přehled o stavu veřejného osvětlení po technické i ekonomické stránce. Výstupem energetického auditu jsou rovněž návrhy na úsporná opatření včetně ekonomické kalkulace.

Detailní přehled o veřejném osvětlení poskytne jedině pasport veřejného osvětlení, který obsahuje kompletní informace o typech svítidel, světelných zdrojích, stožárech, rozvaděčích apod. Analýzou pasportu je možné zefektivnit údržbu veřejného osvětlení a současně navrhnout úsporná opatření.

PŘÍKLADŮ ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ JE CELÁ ŘADA

Největších úspor dosáhneme úplnou nebo částečnou rekonstrukcí veřejného osvětlení (výměnou svítidel):

Může jít například o nové rozmístění stožárů (dále od sebe) a využití moderních svítidel, což dovoluje větší rozteč mezi stožáry – počet svítidel se zmenší.

Další možností je využití původního rozmístění stožárů a umístění nových svítidel s účinnější optickou soustavou a menším příkonem.

V obou případech je potřeba odborný návrh s výpočtem od autorizovaného projektanta. Návratnost těchto opatření je různá a závisí především na původním uspořádání a původních svítidlech. Možné jsou však také např. výměny svítidel s 250W výbojkami za nová svítidla s výbojkami s výkonem 100 W. V některých případech tím ušetříme nemalé prostředky a výrazně snížíme spotřebu elektrické energie.

Často diskutovaným tématem je využití světelných diod (LED), konkrétně LED svítidel. Jejich hlavní deklarovanou výhodou bývá dlouhá životnost a úspory energie.

Technologie LED nepochybně způsobí ve veřejném osvětlení významnou změnu, avšak kvalitní svítidla jsou v současnosti drahá. Na trhu se tak objevuje řada levnějších výrobků malých výrobců, u nichž často nejsou zaručeny základní parametry či nemohou být ekvivalentní náhradou za současná svítidla. V každém případě je třeba po dodavateli požadovat autorizovaný projekt a dodržení platných norem. Úsporná opatření by neměla vést ke zhoršení vlastností veřejného osvětlení ani zhoršení bezpečnosti silničního provozu.

Dále lze využít řídicí systém veřejného osvětlení. Jeho hlavním účelem je pohodlné snižování vyzařovaného světla a možnost šetřit elektrickou energii. Dalším účelem je v některých případech komfortnější ovládání a zjednodušená údržba.

Řídicí systém může mít mnoho podob – od sofistikovaných sítí, které ovládají každé svítidlo z centrálního bodu, až po regulaci, jež probíhá individuálně v každém svítidle. Řídicí systém zvyšuje investiční náklady na rekonstrukci. Úspory je třeba kalkulovat nejen ze snížené spotřeby elektrické energie, ale také z jednodušší a komfortnější údržby.

MOŽNOSTI A ZDROJE FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR

Většina opatření, jež vedou ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, vyžaduje počáteční investiční náklady. To je pro mnohé obce a města problém. V České republice neexistuje významná finanční podpora veřejného osvětlení. Výjimkou je Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2012 Ministerstva průmyslu a obchodu (aktivita B.1), který nabízí podporu až 3 mil. Kč do výše 40 % investic (na svítidla a řídicí systémy). Podmínkou je úspora minimálně 20 % energie. Rozpočet celého programu EFEKT (včetně dalších aktivit) pro rok 2012 je ale pouze 30 mil. Kč.

Jiným zdrojem financování je klasický úvěr, který poskytne banka či společnost zabývající se údržbou veřejného osvětlení. Vždy je však důležité před investicí do veřejného osvětlení znát jeho stav a vědět, kde jsou největší potenciály úspor.

MICHAL STAŠA

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie

Projekt ESOLi poradí

Úsporným a inteligentním osvětlením se zabývá projekt ESOLi podpořený Evropskou komisí. Projekt ESOLi nabízel v roce 2011 zdarma informativní školení o úsporném veřejném osvětlení a podobná akce se připravuje i pro letošní rok. Více informací naleznete na internetové stránce www.esoli.org.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *