Znáte projekt Smart akcelerátor?

Zmapovat a následně rozvíjet inovační prostředí v Pardubickém kraji, aby se stal zajímavou destinací pro zahraniční investory. To je jeden z hlavních cílů projektu Smart akcelerátor, který kraj před rokem rozjel. Do roku 2019 by se z Pardubického kraje měl stát na poli vědy, výzkumu a inovací konkurenceschopný region.

 

 

„V současné době jsou v plném proudu práce na mapování inovačního potenciálu vybraných podnikatelských subjektů v kraji, včetně definování překážek pro další rozvoj. S tím souvisí dílčí úkoly, jako jsou například výběrová řízení nebo propagační aktivity,“ řekla radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová. „Těší mě, že realizace projektu nabírá na obrátkách, a věřím, že Smart akcelerátor napomůže rozvoji inovací v Pardubickém kraji a potažmo rozvoji celého regionu,“ podotkla radní.

Na březen je naplánováno setkání tzv. inovačních platforem, které budou významně ovlivňovat směřování projektu. K účasti v platformách budou vyzváni zástupci velkých a důležitých podnikatelských subjektů, výzkumných ústavů, škol a dalších organizací, které mohou aktivně ovlivňovat rozvoj a inovace v regionu.

 Smart akcelerátor

Projekt Smart akcelerátor Pardubického kraje je zaměřen na rozvoj inovačního prostředí v kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky a její krajskou přílohou za Pardubický kraj. Hlavním úkolem projektu je zmapovat a následně rozvíjet inovační prostředí v Pardubickém kraji. Projekt bude mimo mapování inovačních kapacit regionu řešit i problematiku propagace regionu, aby se stal zajímavou destinací pro zahraniční investory, kteří by sem mohli přinést nové know-how a podpořit tak jeho další rozvoj.*

Více informací o projektu na www.pardubickykraj.cz/smart-akcelerator.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *