Zpracování osobních údajů obcemi

Nová publikace na aktuální téma podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů, např. při zveřejňování na úřední desce, zpracování agendy přestupků, v pří-padě instalace kamerových systémů apod. Obce, resp. obecní úřady, jsou významným správcem osobních údajů, což plyne...

Nová publikace na aktuální téma podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů, např. při zveřejňování na úřední desce, zpracování agendy přestupků, v pří-padě instalace kamerových systémů apod.

Obce, resp. obecní úřady, jsou významným správcem osobních údajů, což plyne z jejich poslání a úkolů, na úseku veřejné správy v širokém slova smyslu. Obce jsou i subjektem, jemuž je svěřena péče o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů a rovněž při plnění svých úkolů chrání veřejný zájem. Obce jsou nadány širokou samostatnou působností a jsou jim, resp. obecním úřadům, svěřovány v přenesené působnosti i významné úkoly v oblasti veřejné správy. To vše znamená, že prvkem, který se aktivitami obce táhne jako červená nit, je občan, obyvatel obce, či chceme-li – fyzická osoba (v terminologii zákona o ochraně osobních údajů). Ten upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky. Obce jsou tak subjekty, které v postavení správce (výjimečně zpracovatele) s osobními údaji nakládají.

Na řadu z výše uvedených aspektů upozorňuje právě tato publikace.

Obsah a ukázky z knihy najdete v e-shopu Wolters Kluwer: www.obchod.wkcr.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *