20.12.2016 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zpráva o vývoji zaměstnanosti a sociální situace v Evropě 2016

Evropská komise vydala novou zprávu. Podle ní je současný vývoj v oblasti zaměstnanosti více jak pozitivní. Jaká jsou hlavní zjištění ?Byly vytvořeny přibližně tři miliony pracovních míst a vzrostla zaměstnanost, díky níž se daří odstraňovat chudobu. Míra nezaměstnanosti nicméně zůstává vysoká, přičemž mezi jednotlivými členskými státy jsou výrazné rozdíly. Trh práce a společnost se budou muset přizpůsobit novým formám práce.

  • Rekordní zaměstnanost v EU
  • V roce 2016 přibyly 3 miliony pracovních míst
  • Zaměstnáno je 232 milionů Evropanů – nejvyšší dosud naměřený počet
  • Klesla nezaměstnanost mladých: bez práce bylo letos o 1,6 milionu méně mladých lidí než v roce 2013
  • Podíl obyvatel EU ohrožených chudobou je 23,7%  – nejnižší za posledních pět let
  • Nové formy práce jsou kvůli digitalizaci ekonomiky na vzestupu
  • Zpráva zároveň zdůrazňuje, jak obtížné bylo v období po krizi (2008-2013) vrátit se do zaměstnání – pouze asi jednomu z osmi nezaměstnaných se podařilo do tří let najít trvalé zaměstnání na plný úvazek.

Letošní přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace (krátce jen „přehled“) se zaměřil na zaměstnanost jako prostředek boje proti chudobě, na digitalizaci a měnící se svět práce, úlohu sociálního dialogu, rozdíly mezi členskými státy a integraci uprchlíků na trhu práce.

„Letošní přehled nám ukazuje, že úsilí, které jsme vynaložili v minulých letech, přináší ovoce. Naše ekonomiky vytvářejí další pracovní místa a disponibilní příjmy domácností se zvyšují. Avšak mnozí lidé, i když pracují, jsou stále chudí. Z toho vyplývá, že nejde jen o to vytvářet pracovní místa, ale tato místa musí být kvalitní. Kromě toho se společnost i trh práce mění, a to vlivem nových technologií a nových forem práce. To s sebou přináší nové příležitosti, ale i nové problémy, a my musíme zajistit, aby nikdo nebyl opomenut. S těmito problémy se hodláme vypořádat pomocí evropského pilíře sociálních práv a nových iniciativ v rámci naší agendy pro nové dovednosti.“

Zaměstnanost narůstá, mizí chudoba

Zaměstnaných Evropanů bylo 232 milionů, což je nejvyšší dosud naměřený počet. V minulém roce byly vytvořeny tři miliony pracovních míst, přičemž u většiny z nich se jedná o trvalá místa. Zaměstnání na plný úvazek občany ve většině případů účinně chrání před chudobou. Podíl obyvatel EU ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením (23,7 %) je nejnižší za posledních pět let.

Nicméně 8,3 % Evropanů (podle údajů z října 2016) je stále bez práce a přehled zdůrazňuje, jak obtížné bylo v období po krizi (2008–2013) vrátit se do zaměstnání: pouze asi jednomu z osmi nezaměstnaných se podařilo najít trvalé zaměstnání na plný úvazek do tří let. Nezaměstnanost mladých lidí je stále vyšší než 20 %, což je i nadále závažný problém.

Měnící se svět práce

Budoucnost práce se mění v souvislosti s nárůstem digitalizace ekonomiky, zejména v důsledku vzniku digitálních platforem a ekonomiky sdílení, které přinesou nové pracovní příležitosti, zejména v podobě samostatné výdělečné činnosti. Investice do informačních a komunikačních technologií sice mezi lety 2005 až 2010 zajistily asi třetinu hospodářského růstu EU, přesto však je v této oblasti stále mnoho neobsazených pracovních míst. Pro plné využití výhod digitalizace mají zásadní význam investice do dovedností.

Konvergence a divergence v EU

Po hluboké recesi v roce 2009, kdy výrazně vzrostly rozdíly, se nyní objevují slibné známky obnovující se konvergence. Přesto přetrvávají značné rozdíly a trhy práce a politiky a instituce v oblasti sociální ochrany v jednotlivých zemích EU si tváří v tvář ekonomickým šokům vedly velmi rozdílně.

Začleňování uprchlíků do společnosti a trhu práce

V roce 2015 a v prvních devíti měsících roku 2016 bylo členským státům předloženo téměř 2,2 milionu žádostí o azyl. Uprchlíci však při začleňování na naše trhy práce čelí překážkám, jako je nižší úroveň vzdělání a nedostatečné jazykové znalosti. Investice do jejich vzdělávání a jazykových dovedností a snazší uznávání dovedností budou klíčem ke zjednodušení integrace uprchlíků na trhy práce. To přispěje k navýšení lidského kapitálu EU v kontextu stárnoucí společností.

Budování kapacit pro sociální dialog

Jelikož tyto nové formy zaměstnání mohou stírat rozdíly mezi zaměstnavateli a pracovníky, vznikají nové problémy ohledně úlohy, kterou mohou hrát sociální partneři a sociální dialog při řešení aktuálních problémů na trhu práce. Přehled vymezuje způsoby, jak by sociální partneři mohli na tyto problémy účinně reagovat, a sice zastupováním těchto nových typů pracovníků a zaměstnavatelů a spoluprací s veřejnými orgány. V několika členských státech se například čím dál častěji za sociální partnery považují i nové typy digitálních společností, jako je Uber, a jejich přidružení pracovníci.

/zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down