Zúčastníte se také Noci sokoloven? Začne v pátek 23. září

Česká obec sokolská připravuje další ročník Noci sokoloven. Loni se této akce zúčastnilo osmdesát sokolských jednot po celé České republice. Tentokrát Noci sokoloven vzkazuje svoji podporu také předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala, který vyzývá členské obce spolku, aby akci na svých územích podpořily.

Po noci s Andersenem (knihovny), Noci kostelů a Noci památek se v minulém roce poprvé uskutečnila i Noc sokoloven. Podle Kateřiny Wágnerové ze vzdělavatelského odboru České obce sokolské cílem tohoto celostátního projektu Noc sokoloven je přilákat a obrátit pozornost k sokolovnám, fenoménu, který v naší republice nemá obdoby. Stavěny byly od poloviny 19. století do 40. let století minulého a na jejich realizace se skládala celá vesnice, budovy projektovali významní architekti, mnohde se stala a stále je centrem dění. Dále prezentovat činnost, kterou lidé kolem sokolovny dělají.

Česká obec sokolská Noc sokoloven připravuje na noc z pátku 23. září na sobotu 24. září. Jaký si členové Sokola v jednotlivých obcích pro „svoji noc“ zvolí program, záleží pouze na nich. Jako inspirace se nabízí například:

Prohlídky sokolovny
* komentované,
* s úkoly pro děti (něco udělat, něco najít, něco zjistit; bobřík odvahy apod.).
Prezentace sokolovny
* promítání videí, fotek,
* přednášky z historie a architektury sokolovny,
* beseda s pamětníkem,
* přednáška na zajímavé téma s pozvaným hostem.

Malá výstavka k sokolovně
Přespání v sokolovně
Prezentace činnosti – různá vystoupení
Program pro dospělé (možnost si zase po letech skočit přes kozu, pohoupat se na kruzích atp.)
Program venku kolem sokolovny – opékání buřtů, pouštění draků
Orientační běhy v interiérech a okolí sokolovny
Kultruní program – divadla, vystoupení atp.

Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR, starosta obce Bělotín (okr. Přerov) Eduard Kavala tuto celostátní akci podporuje. Ve svém dopise členským obcím spolku mj. napsal: „V řadě míst vstaly sokolovny z popela, jinde je to na zamáčknutí slzy. Naše obec má sudetskou minulost, a i když tady německý sportverein fungoval, žádný stánek nevybudoval. Cvičení i divadla se odehrávaly v sále místního hostince (i dlouho po válce). Po válce do obce přišel sokol a učitel Alois Tylich (vězeň bloku smrti z Osvětimi) a ten nejen založil naši TJ Sokol, ale nakonec na místě dřevěné boudy doslova ze země vydupal důstojné sportovní zázemí, na němž pracovala většina místních. Tyto šatny naše obec nedávno přebudovala na důstojné sportovní zázemí a místo setkávání.

Po prvotní poradě s předsedkyní našeho Sokola chceme 23. září společně se školou připomenout, jak se rodilo naše sportovní zázemí, a také lidi, kteří přes všechny překážky vybudovali náš stánek.

Vyzývám Vás, zapřemýšlejte a vytáhněme na světlo dnes trochu opomíjenou stránku naší zajímavé historie.

Více informací o akci najdete na: http://sokol.eu/obsah/5852/noc-sokoloven-manual-2016 , kde je vyvěšen i seznam dosud přihlášených jednot i s odkazem na jejich webové stránky.*

/rš/

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *