01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zveřejňování usnesení a zápisů

Všiml jsem si, že ve vedlejší obci pravidelně zveřejňují na úřední desce usnesení přijatá zastupitelstvem a radou obce. V naší obci se tak neděje. Je to v pořádku? Zákon o obcích povinnost zveřejňovat na úřední desce usnesení přijatá zastupitelstvem, případně radou obce, je-li v obci volena,...

Všiml jsem si, že ve vedlejší obci pravidelně zveřejňují na úřední desce usnesení přijatá zastupitelstvem a radou obce. V naší obci se tak neděje. Je to v pořádku?

Zákon o obcích povinnost zveřejňovat na úřední desce usnesení přijatá zastupitelstvem, případně radou obce, je-li v obci volena, neukládá. Informovanost veřejnosti o činnosti orgánů obce a jimi přijatých usneseních zákon zajišťuje jiným způsobem:

V prvé řadě má každý možnost zúčastnit se jednání zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva je veřejné a informace o zasedání musí být obecním úřadem zveřejněna nejméně 7 dnů před jeho konáním.

Právě na zasedání zastupitelstva obce (a dále způsobem v místě obvyklým) obec informuje občany o činnosti orgánů obce. Informaci o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva podává zpravidla starosta.

Usnesení jako výsledek rozhodování kolektivních orgánů obce (zastupitelstvo, rada) jsou součástí zápisu z jednání těchto orgánů. Zákon o obcích stanoví, jaké náležitosti má zápis mít (počet přítomných členů, schválený pořad jednání, průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení), kde se ukládá (na obecním úřadu) a také, dokdy má být pořízen (zápis ze zasedání zastupitelstva do 10 dnů a zápis ze schůze rady do 7 dnů).

Občané obce starší 18 let (a další v zákoně uvedené osoby) jsou oprávněni do přijatých usnesení zastupitelstva a rady a také do zápisů z jednání zastupitelstva obce nahlížet. Usnesení a zápisy proto musí být přístupné na obecním úřadu. Nutno doplnit, že obdobné oprávnění mají občané obce rovněž ve vztahu k usnesením výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce. Jiné osoby než občané obce, pak mohou informace o přijatých usneseních získat například prostřednictvím žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Je však třeba zmínit, že přestože zákon takový postup nevyžaduje, je v současné době zveřejňování usnesení na úřední desce obce, případně jiným vhodným způsobem (na webových stránkách obce, v místním tisku apod.) zcela běžnou záležitostí a s ohledem na princip otevřenosti veřejné správy lze takovýto postup jedině doporučit. Stále častěji se setkáváme s tím, že jednací řády zastupitelstev a rad obcí stanoví povinnost zveřejňovat přijatá usnesení.

Pokud se obec rozhodne (nad rámec zákonné povinnosti) usnesení zveřejňovat na úřední desce, neměla by opomíjet ochranu případných osobních údajů v usnesení uváděných. Obec by proto měla před zveřejněním usnesení obsahujících osobní údaje tyto plně anonymizovat, tzn. z textu zveřejněného usnesení je odstranit, případně alespoň jejich rozsah omezit. Anonymizace se provádí u dokumentů, které jsou k dispozici v elektronické podobě, zpravidla vypuštěním příslušného textu a jeho nahrazením určitými symboly (například hvězdičkami, vytečkováním), v ostatních případech znečitelněním příslušného textu (začerněním apod.). V případě, že k anonymizaci (omezení zveřejňovaných údajů) dojde, je vhodné, aby k takto upravenému textu usnesení byla připojena informace o tom, že s ohledem na ochranu osobních údajů byl v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů text zveřejňovaného usnesení upraven.

Ve vztahu k nahlížení občanů obce do přijatých usnesení podle zákona o obcích takovéto omezení neplatí, tzn. občan obce má právo seznámit se s usnesením v celé jeho šíři, bez jakékoli anonymizace.

Více k této problematice najdete na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ
právnička

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down