01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo úvěry ve výši 1,9 mil. EUR z Regionálního rozvojového fondu na podporu rozvoje průmyslových zón. Koncem listopadu schválila Rada Regionálního rozvojového fondu žádosti měst Dobřichovice, Pardubice, Plzeň a Stod o úvěr z prostředků Regionálního rozvojového...

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo úvěry ve výši 1,9 mil. EUR z Regionálního rozvojového fondu na podporu rozvoje průmyslových zón.

Koncem listopadu schválila Rada Regionálního rozvojového fondu žádosti měst Dobřichovice, Pardubice, Plzeň a Stod o úvěr z prostředků Regionálního rozvojového fondu.

Cílem projektu Phare - Regionální rozvojový fond (RRF) je podpora realizace investičních projektů měst a obcí zaměřených na přípravu pozemků pro rozvoj průmyslových zón prostřednictvím zvýhodněných úvěrů. Úvěry budou úspěšným žadatelům poskytnu-ty prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. Doba splatnosti úvěru je až 10 let s možným tříletým odkladem splátek. Úroková sazba je výrazně nižší než u běžných komerčních úvěrů.

V prvním kole příjmu žádostí, které mělo uzávěrku 5. 10. 1999, podalo žádost o úvěr celkem 13 měst a obcí. Žádosti byly hodnoceny z hlediska technické, organizační, časové a finanční realizovatelnosti projektu. Byl posuzován i soulad zamýšlené investice s prioritami strategického plánu rozvoje města a s územně plánovací dokumentací a schopnost obce či města úvěr řádně splácet.

Úvěry schválené velkým městům (Pardubice, Plzeň) budou sloužit k financování určité etapy rozvoje velkých průmyslových zón. Typickým příkladem jsou Borská pole v Plzni. Žadatel při financování těchto akcí předpokládá i využití vlastních zdrojů nebo dotací ze státního programu podpory průmyslových zón.

Úvěru z RRF využily i města a obce, disponující menší rozlohou pozemků pro průmyslové využití. Např. Dobřichovicím bude poskytnut úvěr na rozvoj průmyslové zóny o rozloze 2,6 ha.

I v případě RRF se projevilo, že uspěli především žadatelé připravení, s již vyjasněným investičním záměrem, schopní během tří měsíců zpracovat žádost o úvěr i s potřebnými doklady (v řadě případů si žadatelé dostatečně neuvědomovali odlišnost žádosti o úvěr od žádosti o dotaci).

Nejúspěšnější žadatelé i další města a obce mohou požádat o úvěr z RRF v dalším kole příjmu žádostí, které bylo počátkem prosince vyhlášeno v Obchodním věstníku.

Na přípravě a realizaci Regionálního rozvojového fondu se podílí Ministerstvo pro místní rozvoj, Centrum pro regionální rozvoj ČR (řídící jednotka projektu), Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., a Delegace Evropské komise v Praze.

- jh -

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down