Další rána daňovým příjmům malých obcí. Obešli nás, zní ze Svazu měst a obcí ČR

Počet obyvatel zamíchá s výší přerozdělení daní (RUD) pro kraje i města. Novela rozpočtového určení daní, která primárně cílí na kraje, s sebou přináší skryté nebezpečí pro obce.

Svaz měst a obcí ČR již několikrát potvrdil svou podporu spravedlivějšího rozdělení daní krajům. Bohužel nad rámec této domluvené změny novela mění skrytě, avšak zásadním způsobem výpočet přerozdělení daní mezi obce. Ministerstvo financí hovoří o pouhé technické změně.

Počet obyvatel je základním faktorem pro stanovení výše daňových příjmů jednotlivých obcí. Do současnosti se za zdroj počtu obyvatel brala data Českého statistického úřadu (ČSÚ) ze sčítání obyvatel. Nyní se navrhuje při stanovení výše příjmů jednotlivých obcí vycházet z údajů v registru obyvatel. Tato "drobná změna" by však bez dalších úprav kritérií přerozdělení daní ochudila více než 90 procent obcí ČR.

Z navrhovaných změn výpočtu daňových příjmů by nejvíce benefitovala Praha, zatímco příjmy ostatních obcí by šly dolů

Menší obce a města získávají z RUD přibližně 20 tisíc korun na jednoho obyvatele ročně. Oproti tomu největší města, např. Praha, získají 60 tisíc korun ročně. Pokud se občan přestěhuje do hlavního města, to obdrží zmiňovaných 60 tisíc korun. Rozdíl 40 tisíc se musí vzít z celkového balíku pro všechny obce, čímž dojde k ponížení částky na jednoho obyvatele v ostatních obcích. Dojde k dalšímu rozevírání nůžek ve prospěch tří vybraných měst. Nejvíce však bude benefitovat Praha, které příjmy z RUD porostou rychleji, než rostly doposud, zatímco příjmy ostatních obcí budou klesat.

Tento podvod na obce dehonestuje práci všech starostů a vysílá jasný signál ministerstva, jak vnímá jejich každodenní činnost,“ říká předseda SMO ČR a starosta města Kyjov František Lukl. „Chtěli jsme podpořit spravedlivější rozdělení daní pro kraje, ale tato úprava nahrává pouze pěti procentům velkých měst, kde se již nyní bojuje s přílivem obyvatel. Malé obce se naopak vylidňují, nemají peníze na veřejné služby. Touto nepropracovanou změnou vzroste nespokojenost na všech stranách,“ pokračuje František Lukl, „opětovně nám nezbývá nic jiného než vyvolat jednání přímo s panem premiérem a požádat také o pomoc pana prezidenta, který je zájmům samospráv nakloněn.“*

/zr/

Na snímku: František Lukl, předseda SMO ČR a starosta Kyjova

Foto: archiv SMO ČR

O problematice daňových příjmů obcí, resp. inkasa sdílených daní a jeho přerozdělování v rámci rozpočtového určení daní, jsme psali například zdehttps://moderniobec.cz/ceske-obce-profituji-z-vyrobnich-zavodu-na-svem-uzemi-mene-nez-v-nemecku-i-rakousku-na-vine-je-nastaveni-rozpoctoveho-urceni-dani-rika-studie/ . zdehttps://moderniobec.cz/financni-konference-svazu-mest-a-obci-cr-otevirame-tema-rozpoctoveho-urceni-dani/ a zdehttps://moderniobec.cz/sdruzeni-mistnich-samosprav-cr-nesouhlasi-se-slucovanim-obci-dotazuje-premiera-na-jakych-zakladech-stoji-navrhy-nerv/ .

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down