Dokáže se Praha dopravně zklidnit? Zkušenosti z New Yorku i Milána představí světoví odborníci

Vyzkoušejte změnu - tak se jmenuje konference, kterou pořádá organizace Pěšky městem 12. a 13. října v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP). Příspěvky řečníků přinesou inspiraci a praktické know-how z USA, evropských metropolí i z ČR o tom, jak se tvoří živý a udržitelný městský prostor a jak dosahovat trvalých a smysluplných změn ve městech za pomoci taktického urbanismu. Akce se koná pod záštitou náměstka primátora Zdeňka Hřiba, Komory architektů ČR a Ministerstva dopravy.  

Konference Vyzkoušejte změnu si klade za cíl představit krátkodobá řešení v oblasti urbanismu, která umožňují rychlou, snadnou a levnou proměnu veřejného prostoru a nabízejí lidem možnost zažít si jeho novou podobu. Taktický urbanismus, který není v českých podmínkách ještě tolik rozšířený, pomáhá nenásilnou formou tvořit novou podobu „měst budoucnosti“. Pořádající organizace Pěšky městem, která stojí za několika realizacemi tzv. školních ulic či projektem Pěšky do školy, se stále setkává s neochotou Čechů měnit postoje a zaběhnuté zvyky. Možné koncepční změny je proto těžké vyargumentovat tak, aby v nich česká veřejnost spatřovala kroky vhodné pro budoucnost. Pěšky městem sází na to, že nejlepší je změnu rovnou vyzkoušet.

„Pro naši druhou konferenci jsme pozvali mezinárodně zvučná jména z oblasti urbanismu a chceme na příkladech ukázat, že některá opatření, která bylo nutné a žádoucí udělat v rušném New Yorku nebo v Miláně, lze stejně dobře aplikovat i v Praze nebo jiných českých městech. Klimatické změny, závislost na fosilních palivech i zahlcenost měst jedoucími i parkujícími auty považuje za problém vyžadující řešení čím dál více lidí, zejména mladší generace, která má celý život před sebou. Pokud má však dojít na konkrétní řešení a změny, drží si Česká republika jako celek stále spíše optiku „hlavně nic neměnit a mít pohodlí – po nás potopa“. Chceme ukázat, že nová řešení nemusí lidi „bolet, ale naopak bavit, což si mohou díky taktickému urbanismu vyzkoušet“, dodává k cílům konference předsedkyně Pěšky městem Petra Syrová.

Zahraniční zkušenosti inspirují

Hvězdou konference bude Janette Sadik-Khan. Přední světová autorita v oblasti dopravy a přeměny měst působila ve funkci komisařky do dopravu v New Yorku v letech 2007 až 2013 (během působení starosty Michaela Bloomberga). Mezi její projekty patří vytvoření pěších zón na Broadwayi i na Times Square, vybudování téměř 650 kilometrů cyklostezek, sedmi rychlých autobusových linek a vytvoření více než 60 náměstí po celém městě. Khan je zakladatelkou společnosti Bloomberg Associates a spolupracuje se starosty po celém světě na změně koncepce a uspořádání jejich měst.

Organizace Pěšky městem na konferenci pozvala též vedoucího programu Piazze Aperte, sekce městského plánování a veřejného prostoru Agentury pro mobilitu, životní prostředí a území města Milána (AMAT) Stefana Ragazza. Ten dokázal již desítky milánských náměstí a ulic vrátit zpět jejich obyvatelům a implementovat udržitelné změny v tomto hektickém městě.

Američan Mike Lydon se aktuálně řadí k mezinárodně nejvlivnějším urbanistům. Zakládal mimo jiné Open Street Project a je spoluautorem knihy Tactical Urbanism: Short-term Action for Long-term Change, která byla oceněna jako jedna z nejlepších knih o plánování měst za poslední desetiletí. Na konferenci představí základní principy taktického urbanismu i nejdůležitější kroky vedoucí k jeho zdárné implementaci. 

Vystoupí též Alice Ferguson, ředitelka britské organizace Playing Out, která pomáhá navracet ulice a veřejný prostor měst dětem pro hraní si venku a svobodný pohyb. Je velkou propagátorkou tzv. Playstreets. Na bezpečné prostředí kolem škol se zaměří i Simon Battisti, který vede projekty školních ulic v Tiraně, Kosovu i Bratislavě.

Domácí dobrá praxe

Konference přiblíží i realizace taktického urbanismu v Litomyšli, Třebíči či Praze.

„Praha je specifická evropská metropole, která má svoji historii a kouzlo. O to větší výzva na to aplikovat opravdu funkční řešení, tady před námi stojí. Nejen v oblasti taktického urbanismu, ale i moderní dopravy 21. století, modrozelené infrastruktury a klimatického plánu. Těší, mě, že pod mou záštitou může proběhnout letošní ročník konference Pešky městem s tak věhlasnými řečníky. Věřím, že nás v mnohém inspirují,” dodává pražský náměstek Zdeněk Hřib.*

Více informací na: Konference Pěšky městem 2023 včetně medailonků všech vystupujících

Další informace: www.peskymestem.cz a sociální sítě

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down