Hejtmani dnes schválili návrh nového modelu financování krajů prostřednictvím rozpočtového určení daní krajů

Rada Asociace krajů České republiky na svém 18. zasedání dne 14. března 2024 v Praze schválila většinou 11 hlasů ze 14 přítomných členů návrh nového modelu stanovení podílů jednotlivých krajů a hlavního města Prahy na rozpočtovém určení daní (RUD) krajů.

Schválená varianta nově nastavuje kritéria, která popisují charakteristicky jednotlivých regionů a zahrnují

* počet obyvatel kraje: 40 %

* délka silnic II. a III. tř. na území kraje: 20 %

* rozloha kraje: 13 %

* počet výjezdových základen ZZS: 6 %

* počet urgentních příjmů typu I v nemocnicích zřizovaných krajem: 2 %

* struktura kraje (podíl počtu obcí k ploše rozlohy kraje): 8 %

* počet žáků středních škol zřizovaných krajem: 4 %

* vyrovnávací příspěvek: 7 %

Součástí schválené varianty je vymezení kritérií pro hlavní město Praha, které se omezilo s ohledem na překryv s RUD obcí a zahrnuje délku silnic II. a III. tř. na území kraje, rozlohu kraje, počet výjezdových základen ZZS, počet urgentních příjmů typu I v nemocnicích zřizovaných krajem a počet žáků středních škol zřizovaných krajem.

Současně se Rada AKČR shodla na dalších podmínkách svázaných s novým nastavením podmínek dělení daňových výnosů. Podmínky představují zahrnutí příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 4 mld. Kč na opravy krajských komunikací do RUD krajů v prvním roce schválené změny (2025) a zahrnutí navýšení objemu RUD krajů o 6 mld. Kč v prvních třech letech od platnosti schválené změny (2025 až 2027) k vyrovnání propadů některým krajům při srovnání se stávajícím stavem Tato navýšení budou vyjádřena procentuálně v podobě výsledného procentuálního podílu RUD krajů na celostátním hrubém výnosu daní podle predikce daňových výběrů pro roky 2025 až 2027 v době schvalování zákona.

Kraje v rámci navrhovaných změn rozpočtového určení daní neuvažují o převzetí odpovědnosti za financování nepedagogů ve svých školských zařízeních

Dále Rada AKČR svým usnesením upozorňuje, že schválená varianta v žádném případě neobsahuje podmínky ani jakékoli předpoklady toho, že by kraje měly převzít financování nepedagogických pracovníků v krajských školských zařízeních. Současně Rada AKČR deklaruje, že je na tuto debatu s vládou připravena, ale vzhledem k tomu, že problematika zasahuje nejen kraje, ale i obce a je teprve na svém počátku, Rada AKČR preferuje, aby nebyla projednávána a řešena v rámci této nové varianty zákona o rozpočtovém určení daní;

Předseda Rady AKČR a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba nyní pošle schválené usnesení ministru financí k zahájení jeho projednávání na úrovni vlády.*

/tz/

Problematikou rozpočtového určení daní pro kraje, ale i pro obce jsme se zabývali například zde: https://moderniobec.cz/financni-konference-svazu-mest-a-obci-cr-otevirame-tema-rozpoctoveho-urceni-dani/ a zde: https://moderniobec.cz/kraje-volaji-po-zmene-rozpoctoveho-urceni-dani/ .

Ilustrační foto: web AKČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down